En ny form av stadsrummets användning testas på Kristinegatan i sommar. Trivseln på gatan ökas genom planteringar och med områden för vistelse och promenad. Också gatans restauranger med sommarterrasser får också utvidgas under sommargatans försöksperiod. Sommargatan livas upp med säsongsmarknader och olika evenemang som arrangeras på Evenemangsmattor.

Kristinegatans sommargata 1.7.–30.8.2021

  • Kristinegatans sommargata 2021 är ett tillfälligt försök som kommer att genomföras som en del av förberedelserna för Åbos utvecklingsprogram för gående och vistelse och URBACT Space4People-projektet (2020–2022).
  • Projektet finansieras också av spetsprojektet för utvecklandet av Åbos centrum.
  • Feedback och erfarenheter från sommargataförsöket samlas på olika sätt, såsom trafikräkning, observationer av områdesanvändning och gallupundersökningar.
  • Sommargataförsökets Kerro kantasi -gallupundersökning 1.7–31.8.2021: kerrokantasi.turku.fi/kesakatu

turku.fi/space4people

Kristinegatans sommargata 2021 är ett tillfälligt försök vars syfte är att förbättra gångförhållanden, öka stadsrummets trivsel och att göra stadens centrum mer attraktivt. Sommargatan är en del av programmet för 10-årsjubileet av Åbos kulturhuvudstadsår, vilket återspeglas i gatans lekfulla och färgglada utseende.  

 - Jubileumsåret ses till exempel i de nästan 30 planteringstunnorna som kommer att målas orangea och placeras längs med Kristinegatan. Grova materialval så som en rostig odlingsvägg och betongbänkar är också en den av sommargatans utseende, berättar landskapsarkitekt Marie Nyman.   

- Barn och de med barnasinne kan delta i leken “Hitta nyckelpigan Leppis” där nyckelpigor är gömda på olika platser på sommargatan, tipsar Nyman.

Torg och evenemang 

På sommaren arrangeras många slags aktiviteter på sommargatan. Idéer så som Evenemangsmattorna och de ungas sommarentreprenörstorg från centrumområdets utvecklingstävling Tänd Åbo har också funnit sin plats på sommargatan.  

Kristinegatans Evenemangsmatta är ett område på 6 x 4 meter avgränsat i asfalten. Området kan reserveras till exempel för en gatuföreställning eller försäljning av hantverk. Bokning är alltid gratis för allmännyttiga föreningar och för alla uppvisningar. Vid andra typer av bokningar, gjorda av företag och privatpersoner, begärs en avgift. Området kan hyras för en hel dag för 20 euro och för en halv dag för 10 euro. Uppvisningar som förverkligas med bidrag från Turku 2029-stiftelsen och som en del av kulturhuvudstadsårets 10-årsjubileumsprogram kan också ses på Evenemangsmattan.  

Evenemangsmattornas syfte är att sänka tröskeln för stadsborna att använda stadsrum

- Evenemangsmattornas syfte är att sänka tröskeln för stadsborna att använda stadsrum som gator och parker. För detta ändamål utvecklas konceptet Använd din stad som testas i år på Kristinegatans och Rettigbrinkens evenemangsområdena, beskriver projektkoordinator Minna Heiniö den nya verksamheten.   

I slutet av juli, från den 12 juli till den 1 augusti, ordnas de ungas sommarentreprenörstorg på Kristinegatan. Företagarna är 13–29-åriga unga som har blivit utvalda till torget på basis av ansökningsbrev som de unga fick formulera fritt. På torget säljer och presenterar de sina produkter och tjänster.   

Efter de ungas torg fortsätter torget som Kristinegatans sommartorg från 2 till 30 augusti. Sommartorgets försäljningskojor kan bokas för försäljning med samma koncept som förra året på Gamla Stortorget. Både Evenemangsmattorna och torgets försäljningskojor blir tillgängliga för bokning på Varaamo-tjänstens hemsida varaamo.turku.fi.

Biltrafiken kommer att begränsas under försöket

Sommarterrasser för restaurangerna på Kristinegatan har byggts in på parkeringsplatserna redan i början av sommaren. Det är möjligt att utöka dessa sommarterrasser under försöket. Andra företag längs med gatan har också möjlighet att ta sin verksamhet till gatuområdet.

På grund av utrymmet som är reserverat för fotgängare, allmänt vistande på gatan och affärsaktiviteter kommer trafiken på Kristinegatan att avbrytas på sträckan mellan Slottsgatan och Eriksgatan under sommargatans försöksperiod. På sträckan mellan Slottsgatan och Eriksgatan är körning till tomter och servicekörning tillåten från Slottsgatans riktning. Kristinegatans parkeringshus, P-Stockmann och P-Centrum kan fortfarande nås från Eriksgatan.

Möblerna och planteringarna på Kristinegatans sommargata börjar ordnas på morgonen den 1 juli och de förs bort den 31 augusti 2021.