Regnbågens färger återvänder till Åbo efter den kortlivade regnbågsskyddsvägen. På natten mellan onsdag och torsdag målas den stora stjärnan mitt på Teaterbron i regnbågens färger.

Regnbågens färger målas på bron för att betona stadens värderingar och handlingar för jämlikhet och ansvar, samt för att respektera människors jämlikhet och mångfald. Regnbågens färger symboliserar dessa värden och mångfalden av sexualitet och kön världen över.

I juni firas också Pride-månad och Åbo deltar i firandet med denna synliga handling.

En regnbågsskyddsväg målades framför stadsteatern i Åbo på Östra Strandgatan på initiativ av teatern tisdagen den 8 juni. Regnbågsskyddsvägen skulle vara på plats under sommaren. Regnbågsskyddsvägen måste avlägsnas på begäran av polisen onsdagen den 9 juni. Polisens tolkning var att skyddsvägen inte var i enlighet med vägtrafiklagen.

Den nya platsen är synlig och lämplig för regnbågens färger och administeras av staden. Teaterbron, som korsar ån och används fritt av alla, betonar också Stadsteaterns och Åbo stads värden om mångfald och jämlikheten mellan människor på ett fint sätt.

Stjärnan i Åbo har alla regnbågens färger

Stjärnans regnbågsmönster har designats av Jan-Erik Andersson, en bildkonstnär från Åbo som också designade miljökonstverket som löper över bron.

Andersson har baserat sin färgdesign på den ursprungliga regnbågsflaggan som designades av konstnär Gilbert Baker och presenterades för första gången i Los Angeles 25 juni 1978. Flaggan han designade har åtta färger, varav två föll bort i tiderna på grund av tryckskäl.

- En av dem var turkos, vilket symboliserar konst och kreativitet. Fint att den kan inkluderas nu när alla färgerna på originalflaggan ingår i Teaterbrons stjärna. Och det är fantastiskt att jag för min del kan vara med och stödja regnbågsrörelsen genom att planera stjärnan, säger Jan-Erik Andersson.

Regnbågens färger är tillfälligt målade på granitstenarna i konstellationen mitt på bron, på en del av Anderssons tredelade verk Tomtegubben i Åbo slott och Valpuri Innamaa möter på Teaterbron (1997). Stjärnan är en del av tomtegubbens luva, vars mönster sträcker sig längs med en hälft av bron. På motsatt sida av bron slingrar en lock av Valpuri Innamaas hår. De möter varandra mitt på bron.

Stjärnan på bron spraymålas av Mr. Oddity, en graffitikonstnär från Åbo.

- Det är en ära att få vara med i ett projekt som representerar jämlikhet, jämställdhet och frihet. Dessa är grundläggande mänskliga rättigheter och borde vara en självklarhet för oss alla, oavsett orientering, säger Mr. Oddity.

Istället för hela bron spraymålas den stora stjärnan

Åbo stad tänkte måla regnbågens färger på hela bron, men detta var tekniskt för besvärligt och dyrt att genomföra. Stadens infrastrukturexperter, liksom de färg- och färgborttagningsexperter som används av staden, kom till den slutsatsen att konstnär Jan-Erik Anderssons förslag att måla en stor stjärna med skarpa gränser kunde genomföras.

Stjärnan i regnbågens färger kommer att vara på plats fram till slutet av augusti, då den kommer att tas bort av ett företag som specialiserat sig på att ta bort sprayfärger. Färgerna är miljövänliga och att ta bort färgerna belastar inte ån eller annan miljö.

Efter att färgerna tagits bort laskas brons fogar på nytt. Detta har varit i reparationsplanerna redan före planen för att måla bron i regnbågens färger. Brons yta har inte reparerats sedan den färdigställdes 1998.

Stjärnan målas med sprayfärger på Teaterbron på natten mellan onsdag och torsdag och bron kommer att vara ur funktion 23–06. Trafiken styrs åt andra håll under processen.

Kostnaderna för regnbågsskyddsvägen betalades av Åbo stadsteater. Kostnaderna för målningen av Teaterbron betalas av Åbo stad.

Regnbågsskyddsvägen är ett internationellt fenomen med de flesta regnbågskyddsvägarna i nordamerikanska städer. I Finland har regnbågsskyddsvägar gjorts på vägar som inte är körbanor även före Åbo, till exempel i Helsingfors och Mariehamn.

Åbo stads utgångspunkt är icke-diskriminering och likabehandling

Utgångspunkten för Åbo stads alla aktiviteter är icke-diskriminering och likabehandling. Stadens tjänster syftar systematiskt till att säkerställa lika möjligheter i till exempel Invånarbudgeten och rekrytering. Staden genomför också anonym rekrytering vid val av nya anställda.

Stadens verksamhet styrs av en plan för jämställdhet och icke-diskriminering, som listar åtgärder för hur ett lika Åbo ska byggas i år.

Staden har också skapat en mötesguide för personalen som ger lösningar på hur man kan göra saker lättare för alla. Den hjälper också att lägga märke till egna privilegier såväl som att se hela spektrumet av att vara åbobo.

Stadsborna har möjlighet att kontakta stadens jämställdhets- och jämlikhetskommission och komma fram med förslag. Jämställdhets- och jämlikhetskommissionens, så som alla Åbos inflytelserika gruppers; barnparlamentets, ungdomsrådets, det mångkulturalitetsrådets och handikapp- och åldringsrådets gemensamma mål är en jämställd och jämlik Åbo.

Nyckelord: