Åbos hälsostationers tidsbokning och coronarådgivningens telefontjänster är hårt belastade. Det lönar sig att ringa endast i brådskande ärenden och i mån om möjlighet i första hand använda eHälsoservicens elektroniska tidsbokning.

Hälsostationernas personal svarar också på samtal till coronarådgivningens och vaccinationsrådgivningens telefontjänster. Belastningen på telefontjänsterna har ökat till exempel på grund av förfrågningar om coronatester relaterade till resor som nyligen gjorts till Sankt Petersburg.

Hälsovårdscentralerna telefonstjänst strävar till att svara på brådskande samtal. Om kunden inte blir återuppringd från telefontjänsten samma dag som du har ringt telefontjänsten i ett brådskande hälsoärende, ska du ta kontakt med Åucs Akuten, tfn 02 313 8800. 

Det lönar sig att ringa telefontjänsten endast i brådskande ärenden och i mån om möjlighet i första hand använda eHälsoservicens elektroniska tidsbokning. 

Den snabbaste rutten till coronaprovtagning, oberoende av veckodag och dygnstid, går via e-tjänsten Omaolo.fi

Kom även ihåg de andra symptombedömningarna på Omaolo.