Smittmängderna har ökat i Åbo efter midsommar. Därför är det fortfarande mycket viktigt att följa rekommendationerna om handhygien, säkerhetsavstånd och maskanvändning. Den försämrade coronasituationen syns också i telefontjänsterna: Hälsostationernas tidsbokningsnummer, coronarådgivningstelefonen och telefonen för coronavaccinering är överbelastade. Det lönar sig att ringa telefontjänsterna endast i brådskande fall. 

I Åbo har redan konstaterats 52 fall denna vecka (må 28.6. - fre 2.7.). Vecka 25 (21.6. - 27.6.) konstaterades 7 fall och vecka 24 (14. - 20.6.2021) 13 fall. Incidenstalet är för närvarande 30/100 000/14 dygn (2.7.2021). Smittspårningsprocenten är 80 procent. I Åbo och Egentliga Finland är man fortfarande på basnivå, men många av kriterierna för accelerationsfasen uppfylls. Övergången till accelerationsfasen skulle innebära ytterligare begränsningar. Smitta konstateras för närvarande hos unga vuxna i åldern 20-30 år. Man oroar sig särskilt för deltavarianten och dess smittsamhet. 

Hittills har det i Åbo konstaterats 21 smittfall med anknytning till resor till S:t Petersburg och tre vidaresmittor.  

Åbo stad rekommenderar användning av ansiktsmasker på offentliga platser, på stadens verksamhetsställen och vid hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen. Distansarbete rekommenderas fortfarande. 

- Det är skäl att fortsätta med praxisen för hand- och luftvägshygienen samt säkerhetsavstånd som redan tillämpats under epidemin. Privata tillställningar ska ordnas på ett hälsosäkert sätt och den försämrade coronasituationen ska beaktas i all verksamhet, säger överläkare Suvi Vainiomäki

Trots semestern ska man gå och ta den andra vaccindosen vid den tidpunkt som ges i samband med den första vaccinationen.  

- Vaccinationssituationen i Åbo är bra, men coronavaccinet eliminerar ändå inte helt risken för smitta och vidaresmitta. De som fått en eller två vaccindoser ska fortsättningsvis iaktta säkerhetsavstånd, använda ansiktsmask, tvätta händerna och följa övriga anvisningar för att förhindra att viruset sprids, berättar produktionsdirektör Laura Saurama från servicehelheten för välfärd.  

Telefontjänsterna på hälsostationerna i Åbo är överbelastade  

Telefontjänsterna på Åbo stads hälsostationer (gällande tidsbokning, coronavirusrådgivning och coronavaccination) är svårt överbelastade. De senaste dagarnas förfrågningar om coronatester i anslutning till resor till S:t Petersburg ökar överbelastningen. Personalbrist har uppstått eftersom det råder brist på hälso- och sjukvårdspersonal i hela Egentliga Finland. Telefontjänstens personal har flyttats till smittspårningen, så att spridningen av epidemin kan dämpas och sommarsemesterperioden påverkar resursernas tillräcklighet.  

- När våra resurser är knappa hoppas vi att telefontjänsterna på hälsostationerna kontaktas endast i brådskande ärenden. Det förekommer också fördröjningar i den elektroniska ärendehanteringen. Man önskar att klienterna inte ber om coronavaccinationsintyg eller något annat intyg i anslutning till coronaviruset utan omedelbart behov, till exempel en utlandsresa i anslutning till arbetet, konstaterar överläkare Suvi Vainiomäki.   

I hälsostationernas telefontjänst strävar man efter att svara på brådskande samtal. Om en kund inte rings upp enligt avtalad återuppringning från telefontjänsten samma dag som hen har ringt och ärendet gäller ett akut behov av vård ska hen ta kontakt med ÅUCS Akuten tfn 02 313 8800.