Känner du delade mobilitetstjänster? Hur fungerar dom och centrumområdet i Åbo för cyklister och fotgängare? Genom att svara på undersökningen hjälper du oss att utveckla trafik- och mobilitetstjänster i Åbo centrum.

Åbo stad vill kontinuerligt utveckla stadsmiljön och trafiken i en mer fungerande och invånarvänlig riktning. I Åbo erbjuder flera privata företag mobilitetstjänster i form av bland annat elskotrar, hyrcyklar och hyrbåtar, som intar en synlig roll i trafiken på centrumområdet i Åbo.

Åbo stads Lipatol-projekt genomför en enkätundersökning i syfte att utreda medvetenheten om de här delade mobilitetstjänsterna samt tjänsternas användning, säkerhet och funktionalitet. Därtill kartlägger enkäten hur centrumområdet i Åbo fungerar för cyklister och fotgängare.

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att utveckla trafik- och mobilitetstjänsterna på centrumområdet i Åbo för att bättre möta invånarnas behov.

Vi lottar ut tre biobiljettpaket bland respondenterna.

Länk till den svenskspråkiga förfrågan

Länk till den finskspråkiga förfrågan