Egentliga-Finland har övergått till accelerationsfasen och det önskas att invånarna tar ansvar för skyddet mot viruset. Vaccinationerna framskrider med full kapacitet och 16–17-åringar kan nu boka tid för coronavaccination även via eHälsoservice-tjänsten. (uppdaterad 8.7.2021)

Egentliga-Finland övergått till accelerationsfasen - Begränsningar för sammankomster från och med 9.7.2021

Coronaråd och restriktioner i Åbo | Turku.fi (sidan uppdateras)

Egentliga Finland övergår idag till accelerationsfasen (vsshp.fi)

I vecka 26 (28 juni–4 juli 2021) diagnostiserades 59 coronavirusinfektioner i Åbo. Incidensen är för närvarande 42/100 000/14 dagar (5.7.2021). Smittspårningsprocenten är 80%.

– Coronasituationen i Åbo har försämrats och antalet infektioner har ökat. Infektioner erhålls till exempel i restauranger. Vi hoppas att människor fortfarande kommer ihåg att ta hand om säkerhetsavstånd, användning av munskydd och god handhygien. Om antalet infektioner fortsätter att stiga finns det en risk att begränsningarna ökar, säger överläkare Suvi Vainiomäki.

EM-fotbollsresorna till Sankt Petersburg följdes av 23 coronainfektioner och 7 smittor efter exponering i Åbo. Resor till och från Sankt Petersburg orsakade många karantäner i Åbo.

– Resor till Sankt Petersburg bör undvikas.

Det är fortfarande viktigt att använda munskydd, tvätta händerna och ta hänsyn till säkerhetsavstånd, särskilt inomhus och på trånga terrasser. Människor önskas stanna med sitt eget följe när de besöker restauranger.

Antalet passagerare ökade tiofaldigt i hamnen 

– Sommarloven syns i sjötrafiken. Antalet passagerare har fördubblats sedan våren, säger specialistläkare Jane Marttila.

– De flesta fartygspassagerare har ett coronaintyg som gör att de snabbt kan lämna hamnområdet för att fortsätta sin resa.

Intyget är antingen vaccinationsbevis, bevis på ett positivt antikroppstest eller bevis på negativt coronatest. 

Speciellt om passageraren inte har ett tidigare intyg bör han eller hon logga in på den elektroniska Finentry-tjänsten. Passagerare kan få en automatisk remiss till coronatest via Finentry-tjänsten och då behöver resenären inte stanna vid gränsen för provtagning och resan fortsätter snabbare. Med Finentry-tjänsten kan du också boka en tid för det andra testet som ska göras efter 72–120 timmar.

Flygpassagerare har ett coronaintyg nästan utan undantag. Den elektroniska Finentry-tjänsten, som påskyndar inresan, är också tillgänglig för flygpassagerare och dess omfattande användning rekommenderas.

Finentry betjänar på med flera språk på följande adress:
• finentry.fi

Vaccineringarna framskrider med full kapacitet

I Åbo har 109 928 invånare (56,3%) fått den första vaccinationsdosen och 41 594 invånare (21,3%) har fått hela vaccinationsserien.

Vaccinationstäckningen för personer över 80 år är i Åbo 92%, av människor i åldern 70–79 93,6%, av personer i åldern 60–69 87,6%, av personer i åldern 50–59 82,7%, av människor i åldern 40–49 73%, 59,7% av 30–39-åringar, 29,3% av 20–29-åringar och 8,7% av 12–19-åringar. (källa: THL-vaccinationsregistret).

Vaccineringarna sker i Mässcentrumet med full kapacitet under hela sommaren. För att säkerställa att vaccinationerna fungerar smidigt önskas det att de erhållna vaccinationstiderna inte ändras.

16–17-åringar kan nu också boka tid för coronavaccination via eHälsoservice-tjänsten. eHälsoservice-tjänsten kräver stark autentisering från en 16- till 17-åring eller från förmyndaren som sköter ärenden för den minderåriga personen.

För att uträtta ärenden för en vuxen person krävs en skriftlig fullmakt eller en elektronisk ärendefullmakt. Uträtta ärenden för en annan person på eHälsoservice-tjänsten.
• Klicka här för den elektroniska ärendefullmaktsblanketten
Returnera den ifyllda blanketten till ett av kontoren inom Åbo stads servicehelhet för välfärd.

Leila-roboten skickar vaccinationstider dagligen till webbplatsen otanrokotteen.turku.fi i slumpmässig ordning bland dem som lämnat sin kontaktinformation.
otanrokotteen.turku.fi betjänar med tre språk på följande adresser:
• otanrokotteen.turku.fi
• jagtarvaccinet.turku.fi
• myvaccine.turku.fi

Korrigering av uppgifter om coronarvaccinationer på Mina Kanta-tjänsten

Vaccinationsintyget på Mina Kanta-sidorna ska endast visa handelsnamnet på det senare vaccinet. På tjänsten kan du istället se båda vaccinerna som erhållits. Om du har problem med att skriva ut vaccinationsintyget från Mina Kanta-tjänsten eller om din vaccinationsinformation har matats in felaktigt kan du kontakta oss elektroniskt via eHälsoservice-betjäningsportalen och begära en korrigering med hjälp av formuläret för begäran om korrigering.

Aktuell information om corona och vaccinationer uppdateras på webbplatsen

Under hela sommaren finns den senaste informationen om coronasituationen och vaccinationerna i Åbo på vår webbplats:
turku.fi/sv/corona
turku.fi/sv/coronavaccinationer

 

 

 

Konstaterade smittfall och incidens i Åbo sedan början av mars 2021 (7.7.2021), källa: THL