Med blanketten för korrigeringsbegäran om coronavaccineringsuppgifter kan du ta kontakt med eHälsoservice-betjäningsportalen elektroniskt och begära en korrigering om dina coronavaccinationsuppgifter har angetts felaktigt i tjänsten.

Logga in på e-hälsoservice-tjänsten 

En blankett har lagts till i eHälsoservice för att korrigera felaktiga uppgifter i ditt coronarvaccinationsintyg. Om dina coronavaccinationsuppgifter har matats in felaktigt i Mina Kanta-sidor kan du kontakta oss elektroniskt via eHäsoservice-betjäningsportalen och begära en korrigering med hjälp av e-blanketten Blankett för korrigeringsbegäran om coronavaccineringsuppgifter. Du kan också använda den för att rapportera om du har svårt att skriva ut ett certifikat från Mina Kanta-sidor. 

Blanketten för korrigering av vaccinationsinformation finns i eHälsoservice-betjäningsportalen (https://www.turku.fi/sv/ehalsoservice), du hittar den genom att välja rubriken E-Blankett från åtgärdsmenyn. När du använder tjänsten på till exempel en mobiltelefon kan den hittas under Menyn. Blanketten kan endast användas för att begära en korrigering för vaccinationer som fåtts i Åbo. Din korrigeringsförfrågan kommer att vidarebefordras till en hälsovårdsexpert. Information om den slutförda korrigeringen skickas via textmeddelande. Målet är att göra korrigeringen inom 7 arbetsdagar. 

Observera att om en person har fått två olika vaccinpreparat, ska vaccinationsintyget endast visa handelsnamnet för det senare vaccinet och ordningsnummer 2/2. I detta fall är intyget korrekt i tjänsten. I Mina Kanta-sidornas Vaccinationer-del innehåller all information om personens vaccinationer.