Coronasituationen i Åbo har inte förbättrats från förra veckan och smittor och exponeringar fås nu speciellt i restauranger. Risken för infektion vid nära kontakt är nu hög även utomhus på grund av den mycket smittsamma delta-varianten. Vaccinationerna framskrider och tider kan bokas på tre olika sätt. EU:s gemensamma coronaintyg förnyas.

I vecka 27 (5 - 11 juli 2021) diagnostiserades 87 coronavirusinfektioner i Åbo. Incidensen är för närvarande 76/100 000/14 dagar (12.7.2021). Smittspårningsprocenten är 89%.

– Coronasituationen i Åbo har inte förbättrats från förra veckan, säger överläkare Suvi Vainiomäki.

– Smittor och exponeringar fås nu speciellt i restauranger. Den mycket smittsamma delta-varianten tog snabbt över statuset som huvudvirus i Åbo. Risken för infektion vid nära kontakt är nu hög även utomhus, påminner Vainiomäki.

Restauranggäster uppmanas stanna i sina egna grupper. Även utomhusfestandet bör ske i den egna gruppen med så lite yttre kontakter som möjligt.

Det mest effektiva sättet att skydda dig själv och andra mot coronaviruset är komma ihåg följande:

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.                   
  • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd            
  • Tvätta händerna, hosta i ärmen       
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor       
  • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar    
  • Ta vaccinet när det blir din tur

Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgrupp, beslöt att Egentliga Finland övergår till accelerationsfasen 8.7.2021. Enligt Regionförvaltningsverkets beslut åtstramas de regionala rekommendationerna och från den 9 juli är restriktionerna för sammanträden sådana, att mer än 10 personer får inte sammanträda inomhus och sammanträden i ett begränsat utrymme utomhus får inte överstiga 50 personer.

Vaccinationstid kan bokas online eller via telefon

I Åbo har 112 891 invånare (57,8%) fått den första vaccinationsdosen och 47 905 invånare (24,6%) har fått hela vaccinationsserien. Vaccinationstäckningen för personer över 80 år är i Åbo 92,1%, av människor i åldern 70–79 93,75%, av personer i åldern 60–69 88%, av personer i åldern 50–59 82,9%, av människor i åldern 40–49 73,4%, 60,45% av 30–39-åringar. Källa: THL 12.7.2021.

Vaccineringarna sker i Mässcentrumet under hela sommaren.

Vaccinationstid kan bokas på tre olika sätt:

  • genom att lämna din kontaktinformation på webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi
  • genom att boka tid elektroniskt via eHälsoservice-tjänsten på eHälsoservice | Turku.fi
  • genom att ringa coronavaccinationstelefonen: tfn 02 266 0159, mån-fre 8–14

Om du inte hittar en ledig tid för juli i eHälsoservice-tjänsten, kontrollera de erbjudna tiderna för augusti. För att säkerställa att vaccinationerna går smidigt är det önskvärt att de erhållna tiderna inte ändras.

Coronaintyget fås från Mina Kanta-sidor

EU:s coronasvaccinationsintyg kommer att förnyas så, att den i fortsättningen innehåller tre olika certifikat: ett intyg över coronavaccination, ett intyg över ett negativt coronatestresultat och ett intyg över genomliden coronavirussjukdom. Det förnyade coronavaccinationsintyget kommer att finnas tillgängligt i Mina Kanta den 14 juli 2021. Om du inte har tillgång till Mina Kanta-sidorna kan ett intyg också begäras av hälsovården på grund av ett omedelbart behov.

Resenärer rekommenderas att använda Finentry-tjänsten

Den elektroniska Finentry-tjänsten rekommenderas för resenärer till Finland. Tjänsten gör inresan smidigare. Passagerare kan få en automatisk remiss till coronatest via Finentry-tjänsten. Finentry betjänar på flera språk på följande adress:

Etusivu - Finentry

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationer uppdateras på webbplatsen

Den senaste informationen om coronasituationen och vaccinationerna i Åbo kan under hela sommaren hittas på vår webbplats:

Konstaterade smittfall och incidens i Åbo sedan början av mars 2021 (13.7.2021), källa: THL