Tidsbokningen till coronavaccinationer för alla över 16 år och unga i åldern 12–15 år som hör till riskgrupperna har öppnat i Åbo stad.

Boka tid till coronavaccination:

  1. Ring coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må–fr kl. 8–14)
  2. Personer över 16 år kan också boka tid elektroniskt via eHälsoservicen: 
    turku.fi/sv/ehalsoservice
  3. Personer över 18 år kan anmäla sig i tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi:

Tidsbokningen till coronavaccinationer för alla över 16 år och unga i åldern 12–15 år som hör till riskgrupperna har öppnat i Åbo stad. Vaccintid går att boka per telefon till coronavaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159 (må–fr kl. 8–14). Personer i åldern 16–17 år kan också boka vaccintid via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice). 

─ Vi vill undvika nya distansundervisningsperioder under höstterminen, säger bildningssektorns direktör Timo Jalonen. Tiderna infaller huvudsakligen i början av augusti. Genom att reservera vaccinationstid kan eleverna se till att vaccinationstäckningen bland eleverna är så omfattande som möjligt när skolorna börjar. Vaccinationerna är frivilliga och gratis för alla. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin.

Tidsbokning via eHälsoservicen kräver identifiering med stark autentisering av 16–17-åringarna eller en vårdnadshavare med rätt att uträtta ärenden för annans del. Personer över 18 år kan också använda tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi, som betjänar på tre språk. För att uträtta ärenden åt en myndig person behövs alltid en skriftlig ärendefullmakt eller ett elektroniskt avtal om att uträtta ärenden för någon annans del.

Tidsbokningar för 12–15-åringar som hör till riskgrupper kan endast göras via coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst. Riskgrupperna för barn definieras på samma sätt som för vuxna. Det enda undantaget från riskgrupperna hos vuxna är övervikt, som THL rekommenderar att man bedömer hos barn genom att använda viktindex för barn, det vill säga ISO-BMI. Mer information om vaccinationer för 12–15-åringar som inte hör till riskgrupper ges senare på hösten.

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den vårdpersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå själv kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

27.7. -13.8. pop up-vaccination i Mässcentrum

Från och med tisdagen den 27 juli kan ett begränsat antal Åbobor få sin första coronavaccindos utan förhandsbokad tid genom att köa till pop up-vaccination i Mässcentrum. I första skedet tas femtio Åbobor till den dagliga pop up-kön. Könummer delas ut i samband med ingången till Mässcentrum. Läs mer: Ett litet antal coronavaccindoser ges dagligen utan förhandsbokad tid

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationer uppdateras på webbplatsen

Den senaste informationen om coronasituationen och vaccinationerna i Åbo kan hittas på våra webbsidor: