Orsakerna till förseningen av faktureringen är förnyelsen av Åbo stads faktureringssystem i början av juni, ett överraskande systemfel som upptäcktes efter förnyelsen och andra oförutsedda förändringar.

Kontakta faktureringskundtjänsten

Kunder (och deras anhöriga) till Åbo stads hemvård och bostadstjänster kan be om mer information genom att ringa faktureringskundtjänsten på vardagar från 9 till 11 (förkortad telefontid i juli) tfn 040 486 9531 (välj alternativ 3).

Faktureringen av hemsjukvård och bostadstjänster för äldre i Åbo stad har försenats för perioden maj-juni och kunderna har ännu inte fått någon faktura för dessa månader. Faktureringsproblemen baseras på förnyelsen av hela Åbo stads faktureringssystem.

Fakturering är planerad att vara klar under juli, men tyvärr är det omöjligt att ge kunderna ett exakt datum för mottagandet av fakturorna. Beklagar situationen.