Under den senaste veckan har många nya coronasmittfall spårats till nattlivet i Åbo. Särskilt på Dynamo Club den 16 och 17 juli och på Utopia Club den 17 juli har många kunder fått smittan. Smittspridningen har varit stor även utanför restaurangområdena vid åstranden då kvällen har tillbringats i närkontakt med andra.

Coronaexponering i Åbo

I Åbo kan coronaexponering ha inträffat åtminstone på följande platser under efterföljande perioder: turku.fi/sv/coronasmittor

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationer uppdateras på webbplatsen  

Den senaste informationen om coronasituationen och vaccinationerna i Åbo kan under hela sommaren hittas på vår webbplats:

I Åbo har 152 coronavirussmittor konstaterats under de senaste sju dagarna. Incidensen i Åbo är för närvarande cirka 130/100 000/14 dagar (23.7.2021). Smittspårningen har överbelastats under juli i den utsträckning att en del av personalen på Runosbackens hälsostation överfördes till spårningsarbetet från och med den 20 juli. 

– Under juli har smittspridningen särskilt bland unga vuxna ökat och statistiken visar nu smittor som fåtts på kvällsfester, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Under den senaste veckan har många nya smittfall konstaterats i Åbos nattliv. Särskilt på Dynamo Club den 16 och 17 juli och på Utopia Club den 17 juli har många kunder fått smittan. Smittspridning har skett också utanför restaurangområdena vid åstranden i Åbo då kvällen har tillbringats i närkontakt med andra. 

– Det finns för närvarande en hög risk för smittspridning i nattlivet. Många som smittats i nattlivet har frivilligt meddelat att de smittats till sina kontakter. Detta är en mycket ansvarsfullt och påskyndar spårningsarbetet, tackar Peltoniemi. 

I Åbo är den dominerande virustypen för närvarande deltavarianten. Därför är det också viktigt att följa alla coronaförsiktighetsåtgärder på arbetsplatsen efter semesterfirandet: använd munskydd, kom ihåg god hand- och hosthygien och sök dig till coronavirustest även vid milda symtom. Annars är risken för exponering på arbetsplatsen hög. Arbetsgivaren beslutar alltid om distansrekommendationer. 

Åbobor uppmuntras att ta vaccinet, popup-vaccinationsdagar för studerande förbereds 

I Åbo har 118 059 invånare (60,5% av Åboborna) fått den första vaccindosen, och 55 129 (28,3%) har fått båda vaccindoserna. 

Vaccinationstäckningen för personer över 80 år är i Åbo 92,3%, åldern 70–79 år 93,9%, i åldern 60–69 år 88,6%, i åldern 50–59 år 83,4%, i åldern 40–49 år 74,2%, 62,4% av 30–39-åringar, 43,6% av 20–29-åringar. 16,6% av 12–19-åringar har tagit vaccinet. 

Vaccinationstid kan bokas på tre olika sätt:  

  • genom att lämna din kontaktinformation på webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi
  • genom att boka tid elektroniskt via eHälsoservicen (genom stark autentisering) på turku.fi/sv/ehalsoservice 
  • genom att ringa vaccinationsrådgivningen: tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14 

– Vi förbereder för närvarande popup-vaccinationsdagar för studerande tillsammans med Åbo stads studenthälsovård. Det är viktigt att höja vaccinationstäckningen hos ungdomar och unga vuxna på grund av epidemiläget. Vi vill påskynda vaccinationerna och ge dem ett enkelt sätt att få vaccinet på studieorten. Åldersgruppen 19–29 år är mycket stor i Åbo (cirka 40 000 personer) och det tar sin tid att vaccinera dem, säger Peltoniemi. 

Förkortning av 12-veckors intervallet mellan vaccinationsdoserna i Åbo 

Enligt riktlinjerna från Institutet för hälsa och välfärd kan 12-veckors mellanrummet för mRNA-vaccindoserna förkortas om man på en ort bedömer att vaccintillgängligheten i området är bra och att förkortandet av tiden mellan vaccinationerna inte fördröjer mottagandet av någon annans första dos vaccin. Även då kan doseringsintervallet förkortas till maximalt 8 veckor för att fortsätta uppnå bästa möjliga och långvariga skyddande effekt. 

– I Åbo är det ännu inte aktuellt att förkorta tiden mellan första och andra dosen vaccin, eftersom många inte ännu har fått den första dosen. När tillräckligt många personer har fått den första dosen och efterfrågan på vaccinet minskar, kommer vi att ge mer detaljerade instruktioner gällande förkortad tid mellan doserna, säger Peltoniemi. 

Vaccinationsmottagningen flyttar från Mässcentrum till Satakuntavägen den 16 augusti 

Coronavaccinationerna kommer att flytta från Mässcentrum till Satakuntavägen 105 (tidigare FRK:s Kontti-affär), eftersom Åbo Mässcentrum Ab behöver lokalerna för andra ändamål. Den nya vaccinationsmottagningen ligger vid goda bussförbindelser och byggnaden kommer att rymma vaccinationsutrymmen som liknar Mässcentrums vaccinationsstation. Vaccinationerna fortsätter i Mässcentrum fram till den 13 augusti. Från och med måndagen den 16 augusti ges vaccinationerna vid Satakuntavägens vaccinationsmottagning.