Under de senaste sju dygnen har 299 coronasmittfall konstaterats i Åbo. Incidensen är nu ca 230/100 000/14 dygn (30.7.2021). Smittfallen ökar markant i staden. Smittspårningsprocenten under de senaste två veckorna är ca 90.

CORONAEXPONERING I ÅBO

I Åbo kan coronaexponering ha inträffat åtminstone på följande platser under efterföljande perioder: turku.fi/sv/coronasmittor

AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH VACCINATIONER UPPDATERAS PÅ WEBBPLATSEN  

Den senaste informationen om coronasituationen och vaccinationerna i Åbo kan under hela sommaren hittas på vår webbplats:

Åtgärderna som vidtogs för att lätta på trycket i smittspårningsarbetet, som till exempel överflyttningen av personal från Runosbackens hälsostation, har underlättat situationen. Behovet av sjukhusvård har tillsvidare hållits på en låg nivå och läget följs noggrant med i samarbete med sjukvårdsdistriktet.  

Deltavarianten är klart smittsammare än till exempel alfavarianten (den brittiska virusvarianten), som var dominant i Åbo på våren. Deltavarianten smittar lättare inomhus och kan dessutom smitta i närkontakter även utomhus. Det är fortfarande av yttersta vikt att använda munskydd till exempel på evenemang och tillställningar, på offentliga platser, arbetsplatserna och i kollektivtrafiken.  

Unga i åldersgruppen 18–25 år är i klar majoritet bland de nya smittfallen. Däremot konstateras endast ett fåtal infektioner bland åldringar och barn. En stor del av spridningen av viruset härrör till privat kvällsumgänge eller vistelse inomhus i restauranger. De vanligaste smittkällorna just nu är: 1. närkretsen 23,4 %, 2. restauranger/nattklubbar/inomhuslokaler 19,2 %, och 3. samma hushåll 17,3 %.  

– I juli månad har en stor mängd fall kunnat konstateras som smittats i restaurangernas inomhuslokaler. Det är extremt viktigt att följa försiktighetsåtgärderna inne i restaurangerna, betonar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

– Positivt är att unga som blivit smittade fortfarande meddelar sina kontakter, och dessa låter aktivt testa sig, fortsätter Peltoniemi. 

 

Kan man delta i publikevenemang?

I augusti ordnas flera publikevenemang i Åbo. Arrangörerna ger anvisningar till kunderna om vilka hälsosäkerhetsåtgärder som vidtas i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelser. 

– Om du tänker delta i ett publikevenemang är det viktigt att följa de anvisningar som arrangören ger, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

I Åbo har eventuella exponeringar skett i varje fall på följande platser och tider: Bekräftade coronafall och exponeringar i Åbo.

Resenärer som anländer till Åbo ombeds använda Finentry-tjänsten 

Alla resenärer, som anländer från Sverige till Åbo hamn eller flygplatsen, hänvisas enligt lagen om smittsamma sjukdomar till en hälsokontroll. Vid gränsövergången ombeds inresande att visa upp intyg över erhållen vaccination eller genomgången coronasjukdom eller över ett negativt coronatest som gjorts innan resan. Inresande personer födda 2005 eller tidigare, som inte kan visa upp intyg, blir hänvisade till ett obligatoriskt coronatest. 

Inget test 

En resenär, som har ett av följande intyg, behöver inte delta i ett coronatest: 

 • Intyg över fullständig covid-19-vaccinationsserie (dos 1 och 2). Minst 14 dygn ska ha passerat efter den sista vaccindosen har mottagits, eller 
 • intyg över genomgången coronasjukdom för mindre än 6 månader sedan.  

Ett test 

Inresande måste låta gör ett coronatest i hem- eller vistelsekommunen inom 3–5 dygn efter ankomsten till Finland, om man vid ankomsten har haft:  

 • ett intyg över ett negativt coronaprov, som har tagits högst 72 timmar före ankomsten till Finland, 
 • eller ett intyg över den första vaccindosen ur en vaccinationsserie med två doser som har tagits minst 14 dygn före ankomsten till landet.  

Två test 

Alla andra bör låta göra ett coronatest både vid inresa till landet, och vistelsekommunen inom 3–5 dygn efter ankomsten till Finland, 

Provtagningen är kostnadsfri. Om en inresande, myndig person vägrar att göra ett obligatoriskt coronatest, kan hen straffas med böter.  

Eftersom antalet resor till Finland och Åbo ökar, rekommenderas att resenärer som ännu inte har fått en full vaccinationsserie använder e-tjänsten Finentry för att försnabba gränsövergången. Via Finentry får man en automatisk remiss till ett kostnadsfritt covid-19-test. Finentry betjänar på flera språk på sidan finentry.fi.  

Åbobor uppmanas att ta vaccinet, pop up-vaccinationer pågår i Mässcentrum samt snart även i studerandehälsovården 

Totalt 121 785 Åbobor, eller 62,3 %, har fått första vaccindosen, och 60 529, eller 31 % av Åboborna har fått båda doserna.  

Vaccinationstäckningen enligt åldersgrupper (29.7.2021) 

 • 80+ 92,4 % 

 • 70–79 år 94 % 

 • 60–69 år 88,9 % 

 • 50–59 år 83,7 % 

 • 40–49 år 74,8 % 

 • 30–39 år 63,5 %  

 • 20–29 år 50,4 % 

 • 12–19 år 19,9 %  

Vaccintid går att boka på tre olika sätt:  

 • skriv in dina kontaktuppgifter på sidan jagtarvaccinet.turku.fi 

 • elektroniskt med stark autentisering via eHälsoservicen (turku.fi/ehalsoservice) 

 • per telefon till vaccinationsrådgivningens telefontjänst (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14) 

Vaccintider finns tillgängliga och de skickas till alla som har anmält sig på sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Tider finns även att få via telefontjänsten, men linjen är hårt belastad.  

Unga erbjuds den första sprutan i pop up-tillfällen, två pop up-vaccindagar i Kråkkärrets hälsostation 

Olika pop up-vaccinationstillfällen pågår och kommer att starta i Åbo. 

För unga vuxna (16–29 år) och studerande erbjuds coronavaccinationer i Åbo utan tidsbokning veckorna 31 och 32. Ungdomar och unga vuxna Åbobor samt studerande i Åbo med annan hemort kan komma till vaccination. Pop up-tillfällena är avsedda för personer som behöver första vaccindosen. 

Vaccinationerna ordnas enligt följande: 

 • onsdag 4.8 och torsdag 5.8 kl. 10–15: studerandehälsovården Tavastgatan 10, 4. vån. 20500 Åbo  

 • fredag 6.8 kl. 10–13: studerandehälsovården Tavastgatan 10, 4. vån. 20500 Åbo  

 • lördag 14.8 och söndag 15.8 kl. 10–15: studerandehälsovården Tavastgatan 10, 4. vån. 20500 Åbo   

 • onsdag 11.8 och torsdag 12.8. kl. 9–15: Aningais, Johannehöjdens och Peltolas skolhus 

 • fredag 13.8 kl. 9–13: Aningais, Johannehöjdens och Peltola skolhus 

Även andra än studerande vid Åbo yrkesinstitut kan delta i vaccinationerna i yrkesinstitutets lokaler.  

Den andra sprutan ges sannolikt under veckoslutet 30–31 oktober 2021. Mera information ges i ett senare skede. 

Kråkkärrets hälsostation ordnar två pop up-vaccinationstillfällen i hälsostationens lokaler torsdagen den 12 och fredagen den 13 augusti kl. 8.45–15 (adr. Nisse Kavos gata 3). Ingen förhandsanmälan behövs. Vid pop up-tillfället ges endast den första vaccindosen. 

Med start tisdagen den 27 juli har 100 Åbobor haft möjligheten att bli vaccinerade utan förhandsbokning i pop up-kön till Mässcentrum. Den lyckade verksamheten fortsätter i Mässcentrum till och med den 13 augusti.