Åbosamfundet värnar om Åbos historia, dialekt och vad det innebär att vara åbobo. Samfundet är också starkt involverad i utformningen av stadens framtid. Under sensommaren och tidig höst arrangerar Åbosamfundet många evenemang med Åbo-tema, där du kan bekanta dig närmare med staden.

Läs mer: www.turkuseura.fi

Böcker, en dialektfrågesport och barnprogram

Under konstens natt den 12.8 ordas Åbo-böckernas natt i Föripuoti-butiken där böcker med Åbo-tema kan köpas för otroliga reapriser. Under samma dag ordnas också en gratis dialektfrågesport där bekanta föremål identifieras med deras namn på åbolialekt. Evenemangen är en del av Brinkalas konsternas natt.

På Barnens Stortorg kan barn ta del i planerandet av Stortorgets område genom att måla, rita och rösta. I evenemanget kan barnen ta del i aktivitetspunkter, som leds av olika karaktärer. Förutom aktivitetspunkterna kommer evenemanget också att innehålla cirkustrick, musik och en hoppborg. Evenemanget kommer att hållas på Gamla Stortorget lördagen den 14 augusti klockan 12–15. Evenemanget är en del av utvecklingsprojektet Gamla Åbo.

Två blomsterkransverkstäder, 20.8 och 3.9, ordnas i Runsala. I verkstaden får deltagarna bekanta sig med Slow Flowers- filosofin av att odla långsamt växande blommor och att odla snittblommor på öppen mark. Deltagarna får till slut göra sin egen krans på en stämningsfull ladugårdsvind, som är skyddad av Museiverket. Verkstaden leds av Gina Suomi och den innehåller allt blomstermaterial, alla verktyg och instruktion. Blommorna som används till blomsterkransarna med Åbo-tema har odlats på Runsala och blomstermaterialet har stadens färger, gult och blått.

  • Åbo-böckernas natt 12.8
  • Åbodialektfrågesport 12.8
  • Barnens stortorg 14.8 (för barnfamiljer)
  • Gör en egen Åbo-krans på Runsala 20.8 och 3.9

Bli bekant med Åbo och dess omnejd till fots

På Åbosamfundets en och en halv timmes guidade promenader kan den intresserade bekanta sig med Åbos stadsdelar och deras berättelser. Turerna ordnas både på finska och svenska. Guidade turen Mot Brinkala! lämpar sig speciellt bra för barnfamiljer. På turen träffas personer som påverkat i Åbo, till exempel häxan Valpuri Kyni, polismästaren och Mikael Agricola. Turerna ska bokas i förhand på Åbosamfundets webbsidor.

Förutom de korta promenadturerna ordas en svenskspråkig heldagsutfärd till Sagalund och Söderlångvik. Resan innehåller transporten och en guidad tur. Boka resan senast 11.8. Mer information hittas på Åbosamfundets hemsidor.

  • Besök i Gertruds stadsdel 11.8 (på svenska)
  • Heldagsutfärd till Sagalund och Söderlångvik 25.8 (på svenska)
  • Kuuvuari – Nummenpakka 2.9 (på finska)
  • Krogtur 23.9 (på finska)
  • Mot Brinkala! -promenadtur 9.10 (på finska, för barnfamiljer)