Nya infektioner konstateras fortfarande framför allt bland unga vuxna, men även i andra åldersgrupper förekommer nya smittfall. Skolornas läsår börjar i närundervisning med gällande försiktighetsåtgärder. Åbos skolhälsovård har god beredskap att börja vaccinera 12–15-åringar nästa vecka. Första vaccindosen för 16 år fyllda i pop up-tillfällen eller med tidsbokning.

Under de föregående sju dygnen har totalt 290 nya coronasmittfall konstaterats i Åbo. Incidensen är för närvarande ca 286/100 000/14 dygn (5.8.2021). Egentliga Finland övergick till spridningsfasen den 3 augusti 2021. 

Nya infektioner konstateras fortfarande framför allt bland unga vuxna, men även i andra åldersgrupper förekommer nya smittfall. Minst nya fall har registrerats bland 60-plussare. I spridningsfasen ökar risken för smittspridning, eftersom allt mera infektioner konstateras. Detta understryker vikten av att följa försiktighetsåtgärderna. 

– Om man deltar i olika evenemang och tillställningar är det viktigt att följa arrangörernas anvisningar angående hälsosäkerhetsåtgärder, konstaterar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Behovet av sjukhusvård har klart vuxit under de senaste sju dygnen. Även unga vuxna har varit i behov av sjukhusvård. 

Det är fortfarande ytterst viktigt att söka sig till coronatest även med lindriga symtom.  

Skolornas läsår börjar i närundervisning med gällande försiktighetsåtgärder. Det är av största vikt att vaccinationstäckningen för den första dosens del blir större i synnerhet bland unga.  

– Jag uppmanar alla att ta coronavaccinet, det är det bästa skyddet mot denna allmänfarliga smittsamma sjukdom, konstaterar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

Totalt 125 802 personer eller 64,4 % av alla Åbobor har fått första vaccindosen, och 65 611 personer, eller 33,6 %, har fått två doser.  

Vaccinationstäckningen bland 80-plussare är 92,5 %, i åldersgruppen 70–79 år 94,1 %, 60–69 år 89,5 %, 50–59 år 84,4 %, 40–49 år 76 %, 30–39 år 65,9 %, 20–29 år 56,2 % och i åldersgruppen 12–19 år 23,7 % (5.8.2021).  

Vaccinationerna av 12–15-åringar i Åbo börjar nästa vecka 

Regeringen har beslutat att covid-19-vaccinationerna kommer att utvidgas till åldersgruppen 12–15 år. Den ändrade förordningen börjar gälla den 9 augusti 2021. Åbos skolhälsovård har god beredskap att börja vaccinera 12–15-åringar nästa vecka. Vaccinationerna kommer att ordnas både med förbokade tider, som pop up-verksamhet samt centraliserat i skol- och studerandehälsovårdens olika verksamhetsställen och i skolorna. Mera information kommer att ges bland annat via Wilma.   

Första vaccindosen för 16 år fyllda i pop up-tillfällen eller med tidsbokning 

Personer som har fyllt 16 år och äldre kan nu få sin första vaccindos i pop up-mottagningarna. Alternativt går den första vaccintiden att boka via eHälsoservicen, genom att anmäla sig via e-tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi, eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. Staden rekommenderar att man undviker att ringa. 

För tillfället koncentrerar sig stadens vaccinationsstationer på att ge den första dosen. I takt med att efterfrågan på den första vaccintiden minskar, kan den andra vaccinationen så småningom tidigareläggas. Varje aktör bedömer självständigt möjligheten att tidigarelägga den andra dosen.  

Pop up-vaccinationerna är avsedda för personer som ska få sin första spruta.  

Mera information om alla pop up-vaccinationer: turku.fi/sv/pop-up-vaccination

Mässcentrum 

Alla vardagar till och med den 13 augusti ger vaccinationsstationen i Mässcentrum coronavaccinet till de 100 första som ställt sig i pop up-kön. Vaccinet ges till personer i åldern 16 år och äldre samt till riskgrupper i åldern 12–15 år. Söndagen den 8 augusti kl. 9–15 ges vaccinet utan tidsbokning. Tisdagen och onsdagen den 10–11 augusti ordnas pop up-vaccinationer även kvällstid kl. 16.10–19.30. 

Kråkkärrets hälsostation 

Två pop up-vaccinationsdagar utan tidsbokning ordnas i Kråkkärrets hälsostation (adr. Nisse Kavos gata 3) torsdagen och fredagen den 12–13 augusti kl. 8.45–15.  

Pop up-vaccinationer för unga och studerande  

Pop up-vaccinationerna av unga vuxna i åldern 16–29 år och studerande körde igång den 4 augusti. Ungdomar och studerande har varit glädjande aktiva med att från start utnyttja pop up-tillfällena. Åbobor som hör till åldersgruppen samt unga från andra orter, som studerar i Åbo, är välkomna till vaccinationerna.  

Tidtabeller, adresser och närmare information: turku.fi/sv/pop-up-unga-vuxna  

Vaccinationer av gravida och nyligen förlösta 

Gravida och deras partner kan boka tid till vaccination i Tallbackens rådgivningsbyrå (adr. Luolavuorigatan 2). Även rådgivningens klienter, som har fött barn för mindre än tre månader sedan, kan komma till vaccinationen. Också deras partner är välkomna till rådgivningsbyråns coronavaccination. Vaccinationsdagarna är lördagen och söndagen den 21–22 augusti.  

Mera information: turku.fi/sv/social-och-halsovarden/halsovard/radgivningar  

Vaccinationsmottagningen flyttar från Mässcentrum till Satakuntavägen 

Coronavaccinationen flyttar från Mässcentrum till Satakuntavägen 105 (tidigare återvinningscentralen Kontti), och verksamheten inleds på den nya adressen måndagen den 16 augusti. Åbo Mässcentrum Ab behöver utrymmena på Mässfältsgatan för annat bruk, och därför flyttar coronavaccinationerna till en ny lokal. 

I den nya vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är väntrummen mindre än i Mässcentrum, men den nya lokalen har mera plats för uppföljning efter vaccinationen. Vaccinationsbåsen har inte genomgång, och trängsel kan uppstå i väntrummen. Vi önskar därför att man anländer till sin vaccination så nära den bokade tiden som möjligt. 

Utgång sker via lokalens bakdörr, utgång för personer med nedsatt rörlighet via framdörren.  

Toalettfaciliteterna är ordnade i form av bajamajor, som finns i närheten av utgången. I bajamajorna finns möjlighet att tvätta händerna med antiseptiskt skum. 

Det går lätt att ta sig till vaccinationsmottagningen med buss. Till exempel Fölibussarna 2A, 2B, 6, 60 och 7 kör längs Satakuntavägen. Den närmaste hållplatsen ligger vid Paalupaikka, hållplats Varkkabergsgatan 473.  

Mera information: www.foli.fi/sv

Vid vaccinationsmottagningen finns endast ett begränsat antal kostnadsfria parkeringsplatser (ingen parkering på intilliggande fastigheters gårdar).  

Aktuell information om coronaläget och vaccinationerna på webbplatsen turku.fi 

Åbo stads webbplats uppdateras kontinuerligt med aktuell information om coronaläget i Åbo och vaccinationerna: