Under de kommande veckorna kommer Åbo stads skolhälsovård att erbjuda coronavaccinet till alla skolelever i åldern 12–15 år. Vaccinet kommer att ges i skolorna samt i samordnade verksamhetsställen.

Under de kommande veckorna kommer Åbo stads skolhälsovård att erbjuda coronavaccinet till alla skolelever i åldern 12–15 år. Vaccinet kommer att ges i skolorna samt i samordnade verksamhetsställen.

  • Vaccinationerna av elever i årskurs 6 inleds i skolorna torsdagen den 12 augusti 2021.
  • Vaccinationerna av elever i årskurserna 7–9 inleds i skolorna måndagen den 16 augusti 2021.
  • Nu kan 15-åriga elever delta i Pop up-vaccinationer för unga vuxna och studerande. 

Mera detaljerad information om vaccinationsdagarna och praktiska arrangemang meddelas skolvis skilt i takt med att vaccinationsdagarna bekräftas.

Skolhälsovården vaccinerar 12–15-åringarna med Modernas vaccin Spikevax. Det är frivilligt och gratis för alla att ta vaccinet. Det är viktigt att diskutera vaccinationerna i hemmen.

Det är bra om vårdnadshavaren fyller i en samtyckesblankett. Vid behov kan en minderårig självständigt besluta om vaccinationen, ifall en yrkesutbildade person inom vården, som ger vaccinet, bedömer att den unga är mogen att självständigt fatta beslutet. Om den unga inte vill eller kan bestämma om vaccinationen, behövs alltid båda vårdnadshavarnas samtycke.

Åbo stads samtyckesblankett finns på sidan: turku.fi/sv/12-15-aringar
 

Pop up-vaccinationsdag i Syvälahden koulu tisdagen den 10 augusti

Tisdagen den 10 augusti 2021 ges vaccinet i Syvälahden koulu (adr. Gamla Kakskertavägen 8). Skolhälsovården vaccinerar skolelever i åldern 12–15 år som hör till riskgrupperna kl. 9–16, och alla 12–15-åringar kl. 12–19. Vaccinet ges utan förbokad tid, och det är skäl att förbereda sig på att köa. En viss mängd vaccin har reserverats för pop up-dagens behov.

Riskgrupperna i åldersgruppen 12–15 år är de samma som för 16 år och äldre, så som tidigare fastställts i vaccinationsordningen. Det enda undantaget från vuxnas riskgrupper är övervikt, där Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man använder barns viktindex ISO-BMI. Indexet beaktar förändringarna i kroppsproportionerna hos växande barn och unga. Som lägre gräns för ISO-BMI rekommenderas 35, gräns för svår fetma i denna åldersgrupp.

Riskgrupper för 12–15-åringar: turku.fi/sv/12-15-aringar-riskgrupp

När du kommer till vaccinationen

  • Kom endast om är helt fri från coronasymtom.
  • Håll avstånd och var noggrann med handhygienen.
  • Använd munskydd.
  • Ta med samtyckesblanketten som dina vårdnadshavare har skrivit under.
  • Ta med ditt FPA-kort.
  • Klä dig i en skjorta eller tröja som är lätt att ta av.
  • Förbered dig på att vänta ca 15 minuter på vaccinationsplatsen efter att du har fått vaccinet.