Läsåret inom fostran och utbildning i Åbo inleds med närundervisning på ett hälsosäkert verksamhetssätt. Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks och försöket med tvåårig förskola inleds. Dessutom tar vi första steget mot avgiftsfri utbildning på andra stadiet, då läroplikten förlängs till 18 års ålder.

Foto: Jaska Poikonen

Åbos coronasituation är samtidigt både bra och dålig: vaccineringarna framskrider bra och det positiva beslutet gällande vaccineringen av högstadieelever för ett par veckor sedan gör det möjligt för även skolhälsovårdare att ge vaccin.

– 149. Läsåret inleds med de hälsosäkra verksamhetssätt som vi lärt oss under coronaepidemin. I skolorna fortsätter samma åtgärder som under våren: anvädning av ansiktsmask, säkerställande av säkerhetsavstånd samt handtvätt. Rekommendationen om ansiktsmask gäller fortsättningsvis alla elever och studerande från årskurs 4 och uppåt, berättarDirektör för fostran och utbildning Timo Jalonen

Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks och försöket med tvåårig förskola inleds

Avgifterna för småbarnspedagogiken sänktes 1.8.2021 genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Besluten över de ändrade avgifterna för familjerna görs under augusti månad och de första räkningarna skickas ut i mitten av september. 

I augusti 2021 inleddes också undervisnings-och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår till slutet av maj 2024 och i det deltar uppgskattningsvis totalt 10 000 barn födda år 2016 eller 2017. Från Åbo deltar 22 daghem och cirka 370 barn i försöket.

– För de barn som deltar i försöket är den tvååriga förskoleundervisningen förpliktande på samma sätt som den ettåriga förskolan. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i den två år långa förskoleundervisning på den plats där verksamheten ordnas. Barnets deltagande i försöket grundar sig på samtycke, säger serviceområdesdirektör för småbarnspedagogiken Vesa Kulmala.

Förlängning av läroplikten och avgiftsfri utbildning på andra stadiet

Förlängningen av läroplikten och avgiftsfri utbildning på andra stadiet trädde i kraft från 1.8.2021. De som gick ut grundskolan på våren och de ungdomar som deltog i vårens gemensamma ansökan är de första som berörs av den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet och förlängningen av läroplikten till 18 års ålder.

– Förverkligandet av läroplikten framskrider väl. För tillfället pågår en s.k. tilläggsansökan och från och med slutet av augusti fokuserar vi på avbrytanden och minskningen av dem. Anskaffningarna relaterade till det avgiftsfria andra stadiet är i huvudsak gjorda redan på våren. Åbos gymnasier och yrkesinstitut har goda möjligheter att förverkliga den här förändringen. För det här läsårets del ser kostnaderna ut att i sin helhet vara 1,1 miljoner euro, berättar Jalonen.

Nya lokaler och evakueringslokaler  

Daghemmet Port Arthur (Sofiegatan 7) som färdigställdes sommaren 2021 ersätter Skolgatan 10:s daghems utrymmen och erbjuder tilläggsutrymmen för två grupper. Tommilagatans daghem (Tommilagatan 24) färdigställs för sin del i slutet av år 2021 och ersätter Niitunniskavägens daghems utrymmen. 

Som Kuratorsstigens daghems (Cygnaeus daghem och förskola) ersättande evakueringslokal under tiden för nybyggandet fungerar nybygget på Gregorius IX väg 12, som finns beläget vid Hallis köpcenter. Som första användare av evakueringsdaghemmet på Axelsvägen 10 fungerar Talinkorpivägens daghem och som Pernovägens daghems evakueringslokal fungerar utrymmeselementet som färdigställs i Pansio idrottspark (Pernovägen 16). Som evakueringslokal för Sirkkala skola och förskola under tiden för grundrenoveringen och nybygget fungerar Turun aikuiskoulutuskeskus tidigare, nyss renoverade utrymmen.

Som evakueringslokal för Nummenpakan skolas enhet Nummen fungerar elementbyggnaden på adressen Kyrkovägen 1 (från 11.8) och Påvegatan 13 (från 27.8).

Som Luolavuoren högstadiums evakueringslokal fungerar elementbyggnaden på Tåggatan 8:s tomt.  Som evakeringslokal för Vasaramäen skolas enhet Syreenikuja fungerar elementbyggnaden på Hammarbackaparkens område på adressen Lingonvägen 11.

Förändringar och skyldigheter som den nya lagstiftningen och social-och hälsovårdsreformen för med sig

Avgiftsgfri utbildning på andra stadiet och förlängningen av läroplikten förverkligas stegvis 2021-2023. Tilläggsansökan och fyllandet av tomma platser pågår för tillfället. Det finns fler utbildningsplatser i Åboregionen än det finns sökande, så utgångsläget är bra.

– Kostnadseffekten av sänkningen av dagvårdsavgifterna klarnar i början av oktober. Förskola för 5-åringar håller på förverkligas och flyttandet av elevvårdstjänsterna till välfärdssektorn framskrider: lagförslaget är på remiss till slutet av augusti. Ett utlåtande har givits om utökandet av mängden elevvårdstjänster, och förändringar i lagstiftningen och samtidigt tilläggsfinansiering förväntas 2021-2021, det vill säga tills tjänsterna flyttar till välfärdssektorns ansvar, berättar Jalonen. 

Kuratorsverksamheten ska flyttas till social-och hälsovårdstjänsterna redan år 2022. I fortsättningen ansvarar välfärdssektorn för rådgivningstjänsterna för barn, elev- och studernadehälsovårdstjänsterna samt kurators- och psykologtjänsterna. Tjänsterna erbjudes i läroanstalterna i närheten av eleverna och de studerande liksom de gjort hittills.

Förvaltnings- och personalförändringar

Bildningssektorn är till följd av stadens organisationsförändring namnet på servicehelheten inom fostan och undervisning. Den gamla nämnden sammanträder ännu onsdagen den 18.8.2021.

– Platsen som fostrans och utbidningens vice borgmästare har fastställts åt socialdemokraterna. Förslag på namn tillkännages torsdagen 5.8. Målet är att den nya nämnden samlas 1.9.2021, säger Jalonen.

Jussi Paavola har börjat som serviceområdeschef för gymnasieutbildningen 1.8.2021. Olika personaländringar inom hela servicehelheten uppgår till totalt drygt 100.