Under de föregående sju dygnen har totalt 238 coronavirusfall konstaterats i Åbo. Incidensen i Åbo är för närvarande 266/100 000/14 dygn (16.8.2021). Smittspridningen sker vanligast i närkretsen och samma hushåll samt i restaurangernas och nattklubbarnas inomhuslokaler. Smittfall, som fortfarande kommer från utlandet, konstateras i hälsokontrollerna vid gränsövergången.

Aktuell information om coronaläget

Åbo stads webbplats uppdateras kontinuerligt med aktuell information om coronaläget i Åbo och vaccinationerna:

– Smittspridningen har ökat kraftigt i Åbo under de senaste veckorna, men ser nu ut att ha avstannat. Vi följer hela tiden noga med det ökade behovet av sjukhusvård, eftersom det är en central faktor i bedömningen av coronapandemin, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Åbo stad rekommenderar fortsatt användning av munskydd i stadens verksamheter, och försiktighetsåtgärder gäller i stadens tjänster.

Vaccinationsläget i Åbo

Totalt 134 184 personer, eller 68,5 % av alla Åbobor, har fått den första vaccindosen, och 75 622 Åbobor (38,7 %) har fått bägge doserna.

Vaccinationstäckningen bland 80-plussare är 92,7 %, i åldersgruppen 70–79 år 94,5 %, 60–69 år 90,2 %, 50–59 år 85,8 %, 40–49 år 78,3 %, 30–39 år 69,9 %, 20–29 år 66,9 % och i åldersgruppen 12–19 år 37,2 %.

Coronavaccinet ges på flera platser i Åbo. Mässcentrums vaccinationsmottagning har flyttat till Satakuntavägen 105. Det går enkelt att komma till vaccinationsmottagningen med buss.

Vaccinet ges även på många pop up-mottagningar i staden. I pop up-mottagningarna ges nu den första vaccindosen. Under veckoslutet vaccinerades drygt 700 barn och unga i olika pop up-tillfällen. Allt fler pop up-tillfällen ordnas, och informationen finns samlad på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

Om du inte vill komma till ett pop up-tillfälle, kan du boka din vaccintid på ett av tre följande sätt:

  • skriv in dina kontaktuppgifter på sidan jagtarvaccinet.turku.fi,
  • i den elektroniska bokningen via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice, kräver stark autentisering),
  • per telefon till vaccinationsrådgivningens telefontjänst (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14).

Vaccinationen av 12–15-åringarna har satt igång

Under de kommande veckorna erbjuder skolhälsovården vaccinet till alla skolelever i åldern 12–15 år i Åbo. Vaccinet kommer att ges i skolorna och på samordnade verksamhetsställen. Vaccinationen av elever i årskurserna 7–9 inleds i skolorna idag, måndagen den 16 augusti. Mera information om vaccindagarna ges skolvis via skolornas Wilma. Mera information om vaccinationer av 12–15-åringar: turku.fi/sv/12-15-aringar

Förkortat vaccinintervall och ombokning av vaccintider

Från och med den 16 augusti ges den andra coronavaccintiden mellan 8 och 10 veckor efter första dosen.

– Enligt de nationella rekommendationerna vore det bra om majoriteten av befolkningen har fått den andra vaccindosen senast i oktober. Nu när efterfrågan efter första dosen minskar i Åbo är det möjligt att ta i bruk det kortare intervallet, säger Peltoniemi.

Personer som har fått den andra vaccintiden 12 veckor efter första sprutan kan från och med den 30 augusti (vecka 35) tidigarelägga sin andra vaccintid till åtta veckor. Vaccintider som givits före kan ännu inte tidigareläggas, utan tiderna öppnas för bokning i eHälsoservicen i slutet av augusti. Dessutom kommer staden att ordna pop up-tillfällen också för personer som ska få den andra dosen.

Fostran och utbildning ges för närvarande som närundervisning

Daghemmens verksamhet pågår just nu som vanligt och läroinrättningarna har inlett sin verksamhet med närundervisning. Även arbetarinstituten startar terminen med undervisning på plats, men distanskurser finns även i utbudet. Verksamheten bedrivs med så mycket utrymme som möjligt och tar hälsosäkerheten i beaktande. Munskyddsrekommendationerna gäller fortfarande alla fjärdeklassister och äldre elever och studerande.

Coronaförsiktighetsåtgärder i fritidstjänsterna

Bibliotekens tjänster är tillgängliga som vanligt, men antalet läsplatser är färre och besök bör avtalas i förväg. Stadens museer kan besökas utan förhandsreservering. Museernas personal följer med det samtidiga besökarantalet och kan vid behov begränsa entré för att undvika trängsel.

Ungdomslokalerna öppnar den 16 augusti. Anmälningar till Vimmas ledda verksamhet sker via webbplatsen.

Anmälningar till Åbo filharmoniska orkesters gratisevenemang i augusti tas emot på adressen tfo.fi.

Inom- och utomhusmotionsplatserna är i bruk enligt förhandsreserveringar, men lediga planer kan användas även utan reservering. Personer över 15 år bör använda munskydd, undantaget under själva prestationen. Personer över 20 år bör se till trygghetsavstånden inomhus. Personalen kan vid behov begränsa deltagarantalen, ifall avstånd inte går att hålla.

Åbo stad slutar informera om exponeringsplatser

Åbo stad har beslutat att sluta informera om de platser där exponeringar har skett. Åbo, liksom hela Egentliga Finland, är i spridningsfasen. Smitta förekommer i stor utsträckning och smittorisken är därför stor i hela staden. Staden meddelar fortfarande skilt om exceptionellt omfattande exponeringsfall.