Söndagen den 22 augusti kl. 10–15 vaccinerar vi Åboelever i åldern 12–15 år samt studerande och unga vuxna i åldern 16–29 år utan förbokad tid. Pop up-mottagningen finns på adressen Tavastgatan 10.

Vaccinet är Pfizer BioNTechs Comirnaty. Vaccinationstillfället är avsett för personer som ska få sin första dos covid-19-vaccin.

Du som är skolelev

  • Det är frivilligt att ta vaccinet. Diskutera vaccinationen med dina föräldrar eller en annan närstående.
  • Om du inte vill eller kan besluta om vaccinationen, behövs båda vårdnadshavarnas samtycke. Du hittar samtyckesblanketten här: Vårdnadshavarens samtycke till den ungas coronavaccination

Ta detta i beaktande när du kommer till vaccinationen

  • Kom endast om du är helt fri från covid-19-symtom.
  • Håll avstånd till andra och god handhygien.
  • Använd munskydd.
  • Ta med ditt FPA-kort.
  • Klä dig i en blus eller skjorta som är lätt att ta av.
  • Förbered dig på att vänta ca 15 minuter på plats efter vaccinationen.
  • Var förberedd på att vänta på din tur.

Alla Åbo stads pop up-vaccinationstillfällen finns på webbsidan Pop up-coronavaccinationsmottagningar i Åbo

Vanliga frågor om coronavaccination av barn och unga: Coronavaccination av barn och unga (Institutet för hälsa och välfärd)