Daghem Port Arthur öppnade i augusti på Sofiegatan, på samma plats därifrån ett gammalt daghem tidigare revs. Port Arthur är ett svenskspråkigt daghem och ersätter daghemmet Skolgatans Daghem.

Daghem Port Arthur

Daghem Port Arthur är ett svenskspråkigt daghem. 

Den befinner sig i Portsa, Sofiegatan 7. 

Daghemmet är ett skiftdaghem och är öppet från måndag till söndag klockan 6.30-22 

Havet är med i gruppernas namn och i de runda skeppsfönstren 

Daghemsföreståndare Nina Borgström säger att huset är planerat och designat utan att glömma områdets historia. Som namnet antyder är huset kopplat till en maritim stämning, både i dess uppbyggnad och i namnen på grupperna. 

Ett fungerande hus för barn och vuxna 

Inomhus har dagens gång och hur grupperna kan samarbeta flexibelt tagits i beaktande. Stora skjutdörrar både förbinder och separerar rum. Barnen kan delta i en annan grupps aktiviteter och personalens olika färdigheter och kunskaper utnyttjas smidigt för alla barn i huset. 

Gruppernas stora pekskärmar är flyttbara. Fönstren är i barnnivå. Den stora gymnastiksalen är planeradför aktiv rörelse och laboratoriet för att möjliggöra fantasifulla experiment. 

På Borgströms begäran har inglasade balkonger byggts i huset och sovsäckar har köpts åt barnen så att de kan sova utomhus. 

Löpbana på gatorna i gamla Portsa 

Bilderna på fototapeterna har förstorats från gamla Åbo-bilder från Museiverkets samlingar och några nyare bilder har också använts. Stortorget, Domkyrkan och de gamla gatorna i Portsa täcker väggarna i korridorerna. Stora höga fönster släpper mycket naturligt ljus in i lokalerna. Syftet var att göra daghemmet till en värld av sagor och berättelser. 

Ett utrymme, många funktioner 

Utanför har novembermånadens slaskregn tagits i beaktande. Det täckta lekområdet är lämpligt för sandlekar, för en uppvisningsscen eller för dockteater. De nya träden och buskarna på gården är nyttoväxter; äppelträd, plommonträd och bärbuskar. 

Många gamla träd har fått bli kvar och trots de nya skimrande väggarna ser Daghem Port Arthur ut som om den hade varit på plats i årtionden. 

 

Nyckelord: