Åbos nya stadsfullmäktige sammanträdde måndagen den 23 augusti 2021 för höstperiodens första session. Vid mötet valdes en borgmästare och tre biträdande borgmästare för Åbo och samtidigt godkändes Åbos borgmästarprogram.

Åbos borgmästare

Information om borgmästaren och biträdande borgmästarna kommer att sammanställas på borgmästarnas webbplats.

Tillställningen är historisk i stadens långa historia. Åbo återvänder till en borgmästarledd stad efter en paus på hundra år.

I borgmästarprogrammet har de tre biträdande borgmästarposterna kommits överens om enligt följande: Elina Rantanen (gröna) föreläggs som biträdande borgmästare för social- och hälsovård, Ville Valkonen (saml) som biträdande borgmästare för stadsmiljön och Piia Elo (sd) som biträdande borgmästare för fostran och utbildning. Arbetsfördelningen för de biträdande borgmästarna kommer att kontrolleras efter två år.

Mika Maaskola (sd) valdes till stadsfullmäktiges nya ordförande. Till styrelsens viceordförande valdes följande: I viceordförande Muhis Azizi (saml), II viceordförande Abdullahi Sultan (vf), III viceordförande Mikael Mikkola (sannf) och IV viceordförande Saara Ilvessalo (gröna).

Målen för arbetet kommer från borgmästarprogrammet

Verksamheten och prioriteringarna för den kommande mandatperioden 2021–2025 kommer att bestämmas av Åbo borgmästarprogram. I början av juli enades alla fullmäktigegrupper som representerades i Åbo stadsfullmäktige om det.

Programmet definierar stadens värderingar, arbetsmetoder och ekonomiska ram och de viktigaste prioriteringarna, allt från klimatmål till stadens spetsprojekt och serviceutveckling.

Ett av målen med övergången till borgmästarmodellen är att genomförandet av stadens gemensamt överenskomna politiska mål kommer att förstärkas.

Enligt Åbos borgmästarprogram är Åbo en öppen, aktiv och internationell stad för vilken tvåspråkighet är en rikedom. Åbo främjar allas jämställdhet och likabehandling, både bland stadens alla invånare och i stadens egen verksamhet. Stadens tillväxt är mänskligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Åbo har haft en borgmästare genom sin långa historia

Under största delen av Åbos 800-åriga historia har staden haft en borgmästare. Av de finska städerna är det första omnämnandet av förekomsten av ett råd och borgmästare från Åbo år 1324. Åbo har alltså haft borgmästare i hundratals år.

Det kommunala borgmästarsystemet avskaffades genom en ändring av kommunallagen 1927. Den senaste borgmästaren i Åbo var Reinhold Alexander von Willebrand, men hans mandatperiod slutade redan 1921. År 2021 avbryts alltså den 100 år långa pausen då en borgmästare inte har valts i Åbo.

Bildtext: från vänster, biträdande borgmästare för fostran och utbildning Piia Elo (sd), borgmästare Minna Arve (saml), biträdande borgmästare för social- och hälsovård Elina Rantanen (gröna), biträdande borgmästare för stadsmiljön Ville Valkonen (saml).

Bild: Jussi Vierimaa