Åbobor, som har fått den andra vaccintiden 12 veckor efter första vaccinationen, kan tidigarelägga den andra vaccintiden till 8 veckor från och med den 30 augusti (vecka 35). Vaccintider öppnar för bokning i eHälsoservicen under denna vecka. Vaccintiden man har fått till en senare tidpunkt ska avbokas samtidigt som man bokar en tidigare tid.

Boka om din vaccintid:

Logga in i eHälsoservicen

 

Ett visst antal vaccintider öppnas per gång i eHälsoservicen. Nya tider läggs till med jämna mellanrum och fortlöpande i e-tjänsten. Vänligen observera, att lediga tider inte alltid finns tillgängliga. I sådana fall lönar det sig att se till läget på nytt inom några dagar.

– Den första vaccindosen har givits med tämligen god täckning i Åbo, och därför kan vi nu ta i bruk tidigareläggningen av den andra sprutan. Från och med medlet av augusti har vi givit den andra vaccintiden med 8–10 veckors intervall, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

Om man vill omboka sin vaccintid är det viktigt att själv först räkna ut att tiden mellan den första och den andra dosen är minst åtta veckor. Vaccinet kan inte ges i mottagningen ifall intervallet är kortare än åtta veckor. Var och en bör själv se till att intervallet blir det rätta. Samtidigt som man ombokar sin vaccintid ska man komma ihåg att avboka tiden man har fått innan.