Coronaläget i Åbo fortsätter liknande som under de senaste veckorna. Under de föregående sju dygnen har totalt 271 smittfall konstaterats, och incidensen i Åbo är för närvarande 263/100 000/14 dygn (25.8.2021). De vanligaste smittkällorna är utlandsresor, samma hushåll och i närkretsen. Smittspridning i restaurangerna har minskat betydligt på sistone.

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna

– Coronasituationen ser ut att ha stabiliserat sig, men smittfallen ligger fortfarande på en hög nivå. Därför är det fortfarande viktigt att följa försiktighetsåtgärderna, tills att vaccinationstäckningen för bägge dosernas del är större, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Majoriteten av infektionerna konstateras hos personer som är yngre än 60 år, som inte har tagit vaccinet eller fått endast den första dosen.

Vaccinationerna i Åbo

Totalt 139 156 personer, eller 71 % av alla Åbobor, har fått den första vaccindosen. Båda doserna har givits till 82 229 personer, eller 42 % av alla Åbobor.

Vaccinationstäckningen för den första dosens del bland 80-plussare är 92,9 %, i åldersgruppen 70–79 år 95,2 %, 60–69 år 90,5 %, 50–59 år 86,2 %, 40–49 år 79,4 %, 30–39 år 71,6 %, 20–29 år 71,5 % och i åldersgruppen 12–19 år 52,1 %.

Över 80 % av personer i åldern 55 år och äldre har fått bägge doserna. I Åbo ges andra dosen nu i synnerhet till personer i åldern 40–54 år.

Coronavaccinet ges utan förhandsbokad tid i flera pop up-mottagningar runtom i Åbo:

  • Pop up-tillfällen ordnas i vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 torsdagen och fredagen den 26–27 augusti kl. 8.45–15.15.
  • I rådgivningsbyrån i Runosbacken ordnas ett pop up-tillfälle för barn, unga och unga vuxna i åldern 12–29 år söndagen den 29 augusti kl. 10–15.
  • Pop up-vaccinationer för studerande som bor i Åbo ordnas på Kyrkovägens hälsostation onsdagen och torsdagen den 1–2 september kl. 8.45–15.15.
  • I Kråkkärrets hälsostation ordnas pop up-tillfällen onsdagen och torsdagen den 8–9 september kl. 8.45–15. Det går bra att ta hela familjen med sig, då alla över 12 år kan få vaccinet.

I pop up-mottagningarna ges just nu ges den första vaccindosen. Det är skäl att notera att köandet till vaccinationerna huvudsakligen sker utomhus. Man kommer in i lokalerna först då tillräckliga avstånd och andra försiktighetsåtgärder kan garanteras.

Under hösten kommer pop up-mottagningar att ordnas även för personer som ska få den andra dosen. Staden informerar mera genast då tidtabellerna klarnat. Alla pop up-vaccinationsmottagningar finns samlade på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

Vaccintider kan bokas på förhand på tre olika sätt, om man inte vill eller kan delta i ett pop up-tillfälle: