Åbo stad har tagit i bruk Be om hjälp-knappen på sin webbplats. Be om hjälp-knappen är en elektronisk kanal med låg tröskel vars mål är att erbjuda stöd eller hänvisa till rätt typ av hjälp. Via webbtjänsten särskilt riktad till barnfamiljer kan man be om hjälp anonymt och tjänsten är tillgänglig för vem som helst.

Be on hjälp -knappen

Utöver begäran om hjälp kan man via tjänsten också ställa frågor eller lämna en kontaktbegäran. Tjänsten gör det lättare att be om hjälp, eftersom man inte behöver veta vilken tjänst eller vilken yrkesutbildad person man ska kontakta när man tar kontakt med Be om hjälp-knappen

Så här använder du Be on hjälp -knappen

  • När du klickar på knappen öppnas en blankett som är lätt att fylla i och som skickas till en yrkesperson som behandlar dem.
  • Yrkespersonen kontaktar den kommuninvånare som bett om hjälp inom fem vardagar på det sätt som invånaren önskar – antingen per telefon eller med ett meddelande.
  • Be om hjälp-knappen lämpar sig inte för situationer som kräver brådskande behandling eller jourvård.
  • Via tjänsten kan man inte boka tid förbi tidsbokningen.

Be om hjälp-knappen administreras av Åbo stads förebyggande hälsovård. Verksamheten grundar sig dock på samarbete mellan olika aktörer i Åbo stad som arbetar med barnfamiljer.