Åbo stad utarbetade under coronapandemin i rask takt olika programvarurobotar till stöd för hälsovården. Med hjälp av robottekniken har vårdpersonalens arbetsbörda kunnat minskas avsevärt.

Kauno har varit den flitigaste av Åbos robotar. Kauno för coronatestresultaten in i Mina Kanta-sidorna och skickar resultatet med ett sms till klienten. Kauno, som har varit i bruk från och med oktober 2020, har behandlat inalles 203 400 coronatestresultat. Om motsvarande arbetsbörda hade legat hos en yrkesutbildad vårdperson, hade hen arbetat motsvarande cirka 3 år och 4 månader utan uppehåll eller semester.  

Laura gör en remiss till coronatest på basen av symtombedömningen i Omaolo. Roboten Laura togs i bruk i januari 2021 och tillsvidare har den skrivit totalt 31 000 remisser för coronaprovtagning. En yrkesutbildad vårdperson hade utfört samma arbete på 1 år och 4 månader utan uppehåll eller semester. 

– Det är alldeles uppenbart att vi inte hade klarat av allt extraarbete som coronapandemin förde med sig utan robottekniken. Robotarna har avsevärt minskat på vårdpersonalens arbetsbörda. Utan robotarna hade våra tjänster stockats helt enbart av provtagningen och delgivning av testresultaten, berättar överläkare Suvi Vainiomäki vid Åbo stads hälsoservice.  

Omfattande robotteknikanvändning även när coronavaccinationerna satte igång 

Roboten Leila, som specialiserats på att skicka ut vaccintider, togs i bruk på våren 2021. Till en början delade Leila ut tider med sms till Åbobor i åldern 63–75 år. Leila delade ut totalt 30 000 vaccintider till personer i denna åldersgrupp.  

– Robotar gör enstaka fel, men sett till vår klientmängd har felen varit förhållandevis få. Majoriteten av personerna i åldersgruppen fick sms:et till rätt telefonnummer, eftersom de redan var klienter i vår hälsoservice, fortsätter Vainiomäki.  

Då man gick över till att vaccinera den arbetsföra befolkningen tog Åbo stad i maj 2021 i bruk webbtjänsten jagtarvaccinet.turku.fi, där Åboborna kunde skriva in sina kontaktuppgifter och anmäla sig till vaccination. Med hjälp av tjänsten behövde enskilda Åbobor inte dagligen följa med bokningsläget i den elektroniska tidsbokningen. 

På öppningsdagen den 6 maj 2021 tog sidan emot 10 000 anmälningar till vaccination. Tillsvidare har knappt 54 000 Åbobor lämnat sina kontaktuppgifter via sidan. Det kommer fortfarande ett litet antal anmälningar dagligen. 

– Webbtjänsten var en väldigt lyckad lösning, även om vissa har fått vänta länge på sin vaccintid. Det är bra att se på saker i förhållande till helheten. Alla fick sina vaccintider inom ramen för den egna åldersgruppen, säger Vainiomäki.  

Päiviö är Åbo stads nyaste robot. Den samarbetar med den nationella Finentry-tjänsten med uppgifter som gäller hälsosäkerhet vid inresa till landet. 

Att bygga robottekniken kräver ett omfattande samarbete mellan olika aktörer och system. Åbo stads robotteknik har lotsats av projektchef Tapio Järvenpää och överläkare Suvi Vainiomäki. Robotarna har byggts som ett samarbete mellan följande aktörer: 2M-IT, Norian, Åbo stads IT-tjänster, Futurice, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Tykslab, DigiFinland, samt HUS (Finentry).