Coronavaccinationer av barn och unga i åldern 12–17 år.

Tidsbokning

I fortsättningen kan minderåriga och skolelever som fyller 12 år antingen boka vaccintid till coronavaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105..

Boka tid per telefon:

Coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

Boka tid via eHälsoservicen:

 

 

 • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en tredje vaccindos för personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp. I Åbo kan 12–17-åringar boka vaccintid via vaccinationsrådgivningen tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). 16–17-åringar kan även boka vaccintid via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice). Alla i åldern 12–17 år kan nu få den tredje vaccindosen även utan förbokad tid. Vaccinationsmottagningarna hittar du på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

  En tredje coronavaccindos kan ges till personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp tidigast sex (6) månader efter den andra dosen. En tredje dos rekommenderas för 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar 3–4 månader efter den senaste dosen eller genomgången covid-19. Läs mera: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (thl.fi)

  I särskilt motiverade fall som till exempel resa, kan även personer i åldern 12–17 år som inte hör till en riskgrupp, få en tredje vaccindos sex månader efter den andra dosen.

 • Minderåriga och skolelever som fyller 12 år kan boka vaccintid till coronavaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105, eller delta någon av pop up-mottagningarna, som ordnas på olika håll i Åbo.

 • Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjuk-vårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbe-stämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Vårdnadshavarens samtycke till den ungas coronavaccination (PDF)
   
 • Vaccineringen är frivillig. Diskutera vaccineringen med dina föräldrar, de som är dig nära eller med vårdpersonal.
   
 • Barn och ungdomar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. 
   
 • För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

Vad bör jag veta när jag ska vaccineras?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Användning av en mask rekommenderas.
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinations-tid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Säkerhetsåtgärderna fortsätter efter vaccinationerna

 • Efter vaccinationen får du en patientinstruktion med råd om hur du ska gå till väga efter att du har fått vaccinet. Där hittar du också information om vem du ska ta kontakt med om det uppstår problem.
 • I samband med att du får den första dosen får du tid till följande vaccination.
 • Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen, söka sig till provtagning och följa övriga råd och rekommendationer för att hindra smittspridningen.