Coronavaccinationer av barn och unga i åldern 12–17 år.

Tidsbokning

I fortsättningen kan minderåriga och skolelever som fyller 12 år antingen boka vaccintid till coronavaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105, eller delta någon av pop up-mottagningarna, som ordnas på olika håll i Åbo.

Boka tid per telefon:

Åbo stads Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

Boka tid via eHälsoservicen:

 

 

 • Minderåriga och skolelever som fyller 12 år kan boka vaccintid till coronavaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105, eller delta någon av pop up-mottagningarna, som ordnas på olika håll i Åbo.
   
 • Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjuk-vårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utveckl-ingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbe-stämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Vårdnadshavarens samtycke till den ungas coronavaccination (PDF)
   
 • Vaccineringen är frivillig. Diskutera vaccineringen med dina föräldrar eller de som är dig nära.
   
 • Barn och ungdomar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavacciner med villkorligt försäljningstillstånd för 12 år fyllda som är i bruk i Finland. Bägge är mRNA-vacciner.
   
 • I fortsättningen erbjuds covid-19-vaccinerna till alla barn och ungdomar i åldern 12–15. Torsda-gen den 5 augusti ändrade regeringen statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. Den ändrade förordningen börjar gälla den 9 augusti 2021. Läs mer: Social- och hälsovårdsministeriet meddelande

Vad bör jag veta när jag ska vaccineras?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd.
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinations-tid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Säkerhetsåtgärderna fortsätter efter vaccinationerna

 • Efter vaccinationen får du en patientinstruktion med råd om hur du ska gå till väga efter att du har fått vaccinet. Där hittar du också information om vem du ska ta kontakt med om det uppstår problem.
 • I samband med att du får den första dosen får du tid till följande vaccination.
 • Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen, söka sig till provtagning och följa övriga råd och rekommendationer för att hindra smittspridningen.