Skolelever i ålder 12 år och äldre har nu fått den första dosen coronavaccin i skolorna. I fortsättningen kommer skolhälsovården att ge coronavaccinet i olika pop up-mottagningar runtom i Åbo. Skolhälsovårdens årliga hälsokontroller i skolorna inleds under de närmaste veckorna.

Gör så här om du misstänker att du smittats:

  • En symtombedömning går att göra i Omaolo på adressen www.omaolo.fi, eller
  • ta kontakt med skolornas coronarådgivning, tfn 02 266 2012. Telefontjänsten är öppen på vardagar kl. 8–11.

Pop up-coronavaccinations-
mottagningar i Åbo

 

Skolelever i ålder 12 år och äldre har nu fått den första dosen coronavaccin i skolorna, och de vaccinerade eleverna har fått sin andra vaccintid till en senare tidpunkt i höst. I fortsättningen kommer skolhälsovården att ge coronavaccinet i olika pop up-mottagningar runtom i Åbo. Under dessa pop up-tillfällen vaccineras även elever som fyller 12 år under hösten. Mera information om pop up-mottagningarna ges skilt via Wilma och på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

Årliga hälsokontroller i skolorna startar

Skolhälsovårdens årliga hälsokontroller i skolorna inleds under de närmaste veckorna. Under läsårets gång informerar skolhälsovårdarna klassvis om kontrollerna när tidpunkterna närmar sig.  

Om eleven behöver träffa skolhälsovårdaren under en annan tidpunkt, kan hen komma överens om tiden med sin lärare: läraren ringer till skolhälsovårdaren och skickar sedan barnet till mottagningen. Vårdnadshavaren kan med ett meddelande via Wilma be att skolhälsovårdaren tar kontakt med hemmet. Märk dock att ingen känslig information om hälsotillståndet skickas via Wilma.

Till skolan kan komma endast helt frisk

Vi påminner om att eleven får komma till skolan endast om hen är helt frisk. Just nu måste även elever och studerande med endast lindriga symtom på en luftvägsinfektion stanna hemma, och gärna söka sig till coronatest.

En symtombedömning går att göra i Omaolo på adressen www.omaolo.fi, eller ta kontakt med skolornas coronarådgivning, tfn 02 266 2012. Telefontjänsten är öppen på vardagar kl. 8–11. Coronarådgivningen ringer tillbaka under samma dag. Även Åbo stads coronarådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 2714, är öppen alla vardagar kl. 8–15. Läraren skickar hem elever som insjuknar under skoldagen.

Också elever som uppvisar endast lindriga symtom på en luftvägsinfektion ska gärna föras på ett coronavirustest. Om testresultatet är negativt och symtomen på bättringsväg kan eleven komma till skolan även om symtomen inte försvunnit helt. Före testresultatet är klart ska man dock undvika kontakt med andra. Om symtomen återkommer eller blir värre, ska man söka sig till ett nytt coronavirustest.  
Vänligen observera att det fortfarande är ytterst viktigt att följa skolornas coronaanvisningar samt Institutet för hälsa och välfärd THL:s råd och anvisningar angående resor och hygien: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19