En våldshandling mot boende på Tranbackahemmet 2, en enhet som tillhandahåller anstaltsvård för äldre och underhålls av Åbo stad, skedde på tisdagen den 7.9.  

Kristelefon

för anhöriga och kommuninvånare gällande händelsen på Tranbackahemmet

tfn. 02 262 6003

Två invånare på Tranbackahemmet 2 utsattes för våld, varav en dog av sina skador. Enligt polisen är den misstänkte troligen kund till enheten, och han har flyttats bort från Tranbackahemmet. 

Sydvästra Finlands polis har inlett en förundersökning av våldshandlingen och händelseförloppet som ledde till den utreds för närvarande. Det har inte förekommit liknande våldshandlingar mot invånare i Åbo stads boendeserviceenheter tidigare. 

– Vi är väldigt chockade över det som hände. Vi känner till händelseförloppet till en stor del, men med polisens utredning blir lägesbilden mer exakt. Vi tillhandahåller omedelbar krishjälp till enhetens invånare och deras anhöriga, såväl som enhetens personal. Vi tar för närvarande kontakt med invånarnas anhöriga gällande händelsen. Vi kunde börja kontakta dem först då vi fick tillstånd från polisen, säger Riitta Liuksa, servicedirektör för hälsa och välfärd för Åbo stad. 

På uppdrag av Åbo stad riktar borgmästare Minna Arve sina djupaste kondoleanser till den avlidnes anhöriga och till den som överlevde överfallet och hens anhöriga. 

– Våldshandlingar i en av stadens enheter är en riktigt allvarlig och chockerande sak. Vi kommer att göra vårt bästa för att ta reda på orsakerna till händelserna, ge krishjälp till dem som behöver det, och vi kommer att undersöka fallet noggrant, säger borgmästare Arve. 

Åbo stad har redan börjat utreda fallet ur stadens perspektiv.  

– Vi går igenom saker noggrant och med omsorg. Förutom händelserna innebär detta till exempel att granska instruktionerna och se till att det har agerats i enlighet med instruktionerna och på det sätt som krävs enligt föreskrifterna i Tranbackahemmet. Enligt aktuell information har åtgärderna varit korrekta, säger Åbo kanslichef Tuomas Heikkinen

Vi gör nära samarbete med polisen och stöder dem i deras arbete för att utreda händelserna.  

På övre våningen av Tranbackahemmet 2, en enhet som tillhandahåller tillfällig vård, finns 29 platser, varav 12 är långtids vårdboende och 17 är för tillfälligt vårdboende. De flesta av enhetens invånare är minnessjuka och äldre personer. Vid tidpunkten för incidenten hade enheten i enlighet med dimensioneringen två nattvårdare. Enheten kommer att fortsätta fungera normalt under hela polisutredningen, och invånare kommer inte att tas bort från enheten. 

Åbo stad har öppnat en kristelefon för anhöriga och kommuninvånare gällande händelsen på Tranbackahemmet, tfn 02 262 6003. 

Nyckelord: