Inga större förändringar har skett i coronaläget i Åbo. Incidensen är fortfarande hög (270/100 000/14 dygn). Cirka 250 nya smittfall uppdagas varje vecka i jämn takt. Smittspårningsprocenten under de senaste två veckorna är cirka 80, vilket innebär att smittkällan inte kan spåras i ungefär var femte fall. Smittan fås främst i samma hushåll, i närkretsen samt under resor och i utlandet (14 dygn).

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna

– Coronaläget har inte lättat som önskat, och många som insjuknat har under den senaste tiden varit i behov av sjukhusvård. Det är fortfarande viktigt att nå en större vaccinationstäckning, eftersom vaccinet har en utmärkt effekt mot allvarlig covid-19, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Totalt 145 244 personer eller 73,9 % av alla Åbobor har fått den första vaccindosen, och två doser har givits till 98 745 personer eller 50,3 % av Åboborna.

Vaccinationstäckningen bland 80-plussare är 93,1 %, i åldersgruppen 70–79 år 94,8 %, 60–69 år 90,9 %, 50–59 år 87,2 %, 40–49 år 81,1 %, 30–39 år 74,5 %, 20–29 år 76,2 % och i åldersgruppen 12–19 år 68,5 %.

En större vaccinationstäckning i synnerhet i åldersgrupperna under 40 år skulle underlätta den planerade uppluckringen av restriktionerna senare i höst.

Vaccinintervallet kan förkortas till sex veckor

Det är nu möjligt att förkorta tiden mellan den första och den andra coronavaccindosen till sex veckor. Vaccintiderna kan bokas elektroniskt i eHälsoservicen. Om man vill tidigarelägga sin vaccintid är det viktigt att själv räkna ut att tiden mellan den första och den andra dosen blir minst sex veckor. Vaccinets effekt är sämre om intervallet är kortare än sex veckor. Ett visst antal nya vaccintider öppnas per gång, och de läggs till i eHälsoservicen med jämna mellanrum. För närvarande finns det gott om lediga tider. Samtidigt som man bokar om sin vaccintid bör man komma ihåg att avboka den tidigare erhållna vaccintiden.

En eventuell tredje coronavaccindos ges till särskilda angivna målgrupper först efter att de nationella riktlinjerna dragits upp. Åbo har beredskapen att inleda vaccinationerna omedelbart efter att de nationella planerna klarnat.

Fullvaccinerade behöver inte söka sig till coronatest ifall infektionssymtomen är lindriga

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har den 2 september uppdaterar rekommendationen för coronaprovtagning. I fortsättningen behöver inte fullvaccinerade med endast lindriga symtom på en luftvägsinfektion låta testa sig. Undantag är personer som arbetar inom social- och hälsovården, där ett coronatest fortfarande rekommenderas även vid lindriga symtom. Dessutom är testning fortfarande viktigt vid svårare infektionssymtom eller vid symtom efter en eventuell exponering. När man är sjuk ska man dock undvika att gå till arbetsplatsen, dagis eller skolan.

– Det är fortfarande viktigt att ovaccinerade eller personer som har fått endast den första vaccindosen söker sig till provtagning även vid lindriga symtom, betonar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Första vaccindosen utan förbokad tid i pop up-mottagningarna

Åbo ordnar flera pop up-vaccinationsmottagningar på olika håll i staden. I pop up-tillfällena får man vaccinet utan förbokad tid. I följande pop-uper ges den första vaccindosen:

  • pop up-mottagning i vaccinationsstationen på Satakuntavägen 105 alla vardagar (mån–fre kl. 8.45–15.15). Dessutom vaccineras utan tidsbokning på söndagen den 12 september kl. 8.45–15.15.
  • Pansio hälsostation (Hyrköisvägen 26–28) vaccinerar Pansio- och Pernobor som fyllt 12 år och äldre samt arbetstagare vid varvet på måndagar och tisdagar kl. 12–16 utan tidsbokning. Vaccinet ges även på söndagen den 12 september kl. 8.45–15.15.
  • Kråkkärrets hälsostation (Nisse Kavos gata 3) ger vaccinet utan tidsbokning torsdagen den 9 september kl. 8.45–15.15.
  • Skolelever samt studerande och unga vuxna får vaccinet utan förbokad tid i flera olika skolor. Mera information finns på adressen: turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

I pop up-mottagningarna ges för närvarande endast den första vaccindosen.

Vaccintid kan även bokas till exempel via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice) eller per telefon till coronavaccinationsrådgivningen (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14), eller genom att anmäla sig på sidan jagtarvaccinet.turku.fi.