Coronavaccinationsmottagningen ger den andra vaccindosen till alla Åbobor, som vill ha vaccinet, alla vardagar.

När du kommer till en pop up-mottagning:

 • Kom endast om du är helt fri från coronasymtom.
 • Ta med ditt FPA-kort och ett identitetsbevis med bild (FPA-kort räcker om du är yngre än 18 år).
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Efter att du fått vaccinet rekommenderas det att du stannar kvar ca 15–30 minuter för uppfölning.
 • Skolelever: Be att vårdnadshavarna fyller i en samtyckesblankett.

 

Coronavaccinationsmottagningen ger den andra vaccindosen:

 • måndag–fredag kl. 8.45–15, vaccinationsmottagningen, Satakuntavägen 105

   
 • Det är viktigt att själv först räkna ut att tiden mellan den första och den andra dosen är minst sex veckor. Vaccinet kan inte ges i mottagningen ifall intervallet är kortare än sex veckor. Var och en bör själv se till att intervallet blir det rätta.
   
 • Om du redan har fått en tid kan du avboka den via eHälsoservicen
   
 • Om du redan har fått en vaccintid via din företagshälsovård ska du komma ihåg att ta bort din anmälan till vaccinationskön på sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Om du redan har fått en tid kan du avboka den via eHälsoservicen eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. Så kan vi undvika att vaccintiderna blir oanvända.
   
 • Alla nya tider är tider med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna).


Allmänna anvisningar för alla som deltar i en pop up-vaccination

 

 • Du får antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax. Bägge är mRNA-vaccin. Du kan inte välja vaccin själv.
 • I pop up-mottagningarna ges endast den första vaccindosen. I detta skede ges andra sprutan end-ast med förhandsbokad tid.
 • Om du deltar i en pop up-vaccination, men har en tidsbokning till en annan mottagning, t.ex. på Sa-takuntavägen, vänligen avboka då tiden i eHälsoservicen eller per telefon till coronavaccinat-ionsrådgivningen. Om du har anmält dig på sidan jagtarvaccinet.turku.fi, ska du gå in på sidan och annullera din anmälan. Genom att avboka vaccintider eller annullera anmälan undviker vi dubbla bokningar och flera tider blir tillgängliga att dela ut åt andra.  
 • Vaccinationerna är kostnadsfria.
 • Vacciner ges också till dem som arbetar i Åbo utan ett finskt personnummer.
 • Ingen tidsbokning behövs till pop up-vaccinationerna. Förbered dig på att köa.