Studerande, du har väl lagt märke till Åbo stads nya säsongsprodukt? Studerande kan nu besöka stadens simhallar, gym samt Barkplanens konstisbana för endast tio euro i månaden.

Mer information:

Studentarmband | Turku.fi

Åbo stad har lancerat en ny säsongsprodukt som riktar sig till studerande. Med armbandet som kostar endast 60 euro och är i kraft 6 månader kan studerande motionera på Åbo stads idrottsplatser. Vid första köpet debiteras 8 euros avgift för armbandet om kunden inte sedan tidigare har ett. Arbandet berättigar till ett inträde per dag på en vald idrottsplats.

Studentarmbandet ger ett halvårs inträde till Impivaara och Petrelius simhallar och gym, Kuppis idrottshall och gym, Patis områdesgård och Kråkkärrets ishall och gym, Barkplanens konstisbana (på vintern) samt Kuppis och Samppalinna utebad (på sommaren).

Som studerande räknas såväl andra stadiets studerande (gymnasium och yrkesskolor) som högskolestuderande. Köpet av armbandet förutsätter uppvisande av studiekort eller ett annat bevis.

Försäljningsplatser