Studentskrivningarna inleds med provet i modersmål 13.9.2021. Alla studentprov ordnas under den ca tre veckor långa perioden och en del av proven ordnas under på varandra följande dagar.

Under hösten 2021 deltar 1 801 examinander i studentskrivningarna, av dessa har 400 examinander anmält sig för att höja sitt vitsord eller komplettera sin examen. Examinanderna på Åbo stads kvällsgymnasium är medräknade i talen. I hela landet har sammanlagt 45 200 examinander anmält sig till studentskrivningarna hösten 2021. Jämfört med hösten 2020 är talet 1 300 mindre (källa: SEN).

Man strävar efter att ordna studentskrivningarna enligt normal praxis så fort anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd samt Studentexamensnämnden möjliggör detta.

Examinanderna ska bekanta sig med det egna gymnasiets anvisningar gällande provdagarna och arrangemangen kring dem. Gymnasiet ger anvisningar om hur man ska handla vid eventuellt insjuknande eller om man blir försatt i karantän.

Provresultat

Resultaten från höstens studentprov publiceras i november. I november börjar anmälningstiden till studentskrivningarna våren 2022. Höstens dimission har traditionellt hållits runt självständighetsdagen.

Tilläggsuppgifter om coronavirusets inverkan på studentskrivningarna:

 

    Nyckelord: