Enligt de nationella riktlinjerna börjar Åbo ge personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccineras en tredje dos coronavaccin. Vaccindosen erbjuds som en del av vaccinationsserien för personer äldre än 12 år, som på grund av sjukdom eller vård har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

UTAN FÖRBOKAD TID

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan söka tredje dosen utan förbokad tid på

 • vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 alla vardagar kl. 8.45–15.15.

BOKA TID

 • elektroniskt via eHälsoservicen
  (Åbobor över 16 år)
  Boka andra vaccintiden.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer räknas följande till grupperna med kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • organdonation
 • stamcellstransplantation
 • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
 • immunosuppressiv cancerbehandling
 • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • dialys och svår kronisk njursvikt
 • långt gången eller obehandlad HIV
 • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

Den tredje dosen kan ges då det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används i första hand samma vaccin som gavs som andra dos (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty).

Tredje dosen ges på Satakuntavägens vaccinationsstation

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får vaccinet utan förbokad tid på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 alla vardagar kl. 8.45–15.15.
Förbered dig på att uppvisa ett intyg, som visar att du på grund av nedsatt immunförsvar är berättigad till tredje dosen coronavaccin. Vaccinet kan inte ges utan uppvisande av lämpligt intyg eller en anteckning i patientdataregistret. 

Om man så önskar, går det att boka vaccintid i eHälsoservicen (eHälsoservice) genom att boka en tid till andra dosen. Vaccintider ges även i coronavaccinationernas telefonrådgivning, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). 

Tredje vaccintiden går inte att boka via e-tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi.