Vi rekommenderar att barn och unga som uppvisar symptom inte går till skolan eller daghemmet. Lindriga symtom på en virusinfektion hos barnet/den unga kan övervakas hemma. Det är viktigt att den insjuknade undviker kontakter utanför hemmet under minst fem dagar efter de första symtomen eller tills febern har sjunkit och övriga symtom klart har lindrats under minst två dygns tid. (Uppdaterad 7.3.2022)

CORONARÅDGIVNING

Åbo stads coronarådgivning: 

 • tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15) 

Skolhälsovårdens coronarådgivning: 

 • tfn 02 266 2012 
 • Mån–fre kl. 8–11 
 • Betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen. 
 • Yrkesutbildad vårdpesonal inom övervakningen av smittsamma sjukdomar svarar på samtalen. De ger råd och anvisningar i frågor om coronaviruset.

Studenthälsovårdens centraliserade rådgivning och tidsbokning: 

 • tfn 02 266 1570  
 • mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13
 • Betjänar studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter 

Barn och coronaviruset

Barn och coronaviruset (thl.fi, öppnar i en ny flik) 

Hur ska jag göra om mitt barn får symtom som stämmer in på en coronavirusinfektion?

Vi rekommenderar att barnet/den unga som uppvisar symtom inte går till skolan eller daghemmet. Lindriga symtom på en virusinfektion hos ett barn/den unga kan övervakas hemma. 

 • Symtomen är lindriga om barnet är piggt och orkar leka, även om hen har snuva, hosta eller feber 
 • Ett symtomatiskt barn bör undvika kontakt med personer utanför hemmet tills symtomen har lättat avsevärt 
 • Läs mera om symtom på covid-19: Symtom och behandling (thl.fi, öppnar i en ny flik)

Covid-19-test

Du kan testa barnet hemma med ett antigentest. 

 • Ett självtest ger ett mera pålitligt resultat om testet upprepas under flera på varandra följande dagar eller med 2–3 dagars mellanrum.
 • Ett positivt testresultat behöver inte bekräftas med ett nytt självtest eller i hälsovårdens laboratorietest. 
 • Läs mera: Hemtest för coronaviruset (thl.fi, öppnar i en ny flik)

Vi rekommenderar att du för barnet till hälsovårdens laboratorietest om

 • barnet hör till en riskgrupp för svår covid-19 och har symtom som stämmer in på en coronavirusinfektion. Läs mera: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (thl.fi, öppnar i en ny flik)
 • en yrkesutildad hälsovårdare rekommenderar att barnet testas
 • vårdnadshavaren till exemepel på grund av ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behöver ett intyg om coronavirussmitta.

När kan barnet gå till skolan eller dagis igen?

Om barnet har fått positivt testresultat i ett självtest eller i hälsovårdens laboratorietest kan hen gå till skolan eller dagis

 • tidigast fem dygn efter de första symtomen och
 • barnet har varit feberfritt och övriga symtom lindrats avsevärt under minst två dygns tid.

Liksom vid övriga virusinfektioner minskar smittsamheten fort efter de första symtomen. Efterföljande snuva och hosta kan fortsätta länge efter en luftvägsinfektion.

Ta barnet till läkaren i följande fall

 • vid andnöd
 • huden är blåaktig eller grå
 • vätskebrist (barnet kissar inte som vanligt)
 • kraftiga eller ihållande kräkningar
 • det är svårt att väcka barnet eller barnet reagerar inte
 • ovanlig irritation (barnet vill inte vara i famnen)
 • symtomen försvinner, men återvänder senare med feber och kraftigare hosta
 • oro över en grundsjukdom i samband med en akut infektion

Läs mera: Barn och coronaviruset (thl.fi, öppnar i en ny flik)