Åbo börjar enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer att ge en tredje coronavaccindos till sina kommuninvånare som har fått de tidigare doserna med högst sex veckors mellanrum. Den tredje dosen kan ges med ett kort intervall till personer som har fått andra vaccindosen för minst sex månader sedan. (Uppdaterad 28.3.2022)

Den tredje dosen stärker och förlänger immunförsvaret som fåtts av två doser för sådana, som har fått vaccinet för en längre tid sedan med ett intervall på som längst sex veckor. Till denna grupp hör hälsovårdspersonal som direkt arbetar med vård av covid-19-patienter och provtagning. Till gruppen hör dessutom till exempel vårdhemmens äldsta klienter och deras vårdpersonal.  

Som en försiktighetsåtgärd kommer den tredje dosen ännu inte i detta skede att ges till män under 30 år. THL inväntar mera forskningsresultat om risken för myokardit, det vill säga sällsynt hjärtmuskelinflammation.

Åbobor får tredje dosen i Satakuntavägens vaccinationsmottagning

Vaccintiden kan bokas elektroniskt i eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice) genom att boka tid till den andra vaccinationen. Även coronavaccinationens telefonrådgivning ger vaccintider, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14).

Den tredje dosen fås också utan förbokad tid alla vardagar kl. 8.45–15.15 i vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. Förbered dig på att köa på plats. I samband med vaccinationen kontrolleras att den tidigare serien har givits med ett intervall på högst sex veckor och att minst sex månader har gått sedan den senaste vaccinationen.  

I mottagningen på Satakuntavägen ges tredje dosen endast till personer som är skrivna i eller bor i Åbo. Personer som är bosatta i närkommunerna och arbetar för Åbo stad får den tredje dosen i sin egen hemkommun eller i företagshälsovården.