Åbo stad samlar återigen in förslag från sina invånare gällande användningen av 3 miljoner euro. Den här gången är temat att främja barns och ungas välbefinnande. Förslag kan lämnas in från 1 oktober till 31 december 2021.

OBS. Nyheten har uppdaterats efter stadsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2021. Fullmäktige godkände en ökning av invånarbudgeten till 3 miljoner euro. Med beslutet förlängs tidsfristen för att lämna in förslag till slutet av december.

asukasbudjetti.turku.fi  

All verksamhet är centrerat på samma webbplats.

  • Förslag görs på webbplatsen från 1 oktober till 31 december 2021.
  • Förslag som utvecklats till planer kan röstas om på webbplatsen från 1 till 30 april 2022.
  • Via webbplatsen kan du också kommentera förslagen och följa utvecklingen av de förslag som röstats för genomförande.

Asukasbudjetti (invånarbudget) är Åbo stads modell för deltagande budgetering av och en väsentlig del av stadens deltagande arbete. Genom det kan invånarna direkt bestämma vartannat år hur en del av stadsbudgeten ska användas. Medlen har delats upp efter storområde för att säkerställa att förslag och aktiviteter är tillgängliga för alla bostadsområden. 

- Asukasbudjetti ger direkt makt till ortsborna. Med hjälp av den ökar vi den mycket viktiga boendedemokratin och möjligheterna att påverka allas välbefinnande. Invånarna är de bästa experterna på exakt vad som behövs i deras bostadsområde och vad som effektivast skulle öka barns och ungas välbefinnande där, säger borgmästare Minna Arve.  

Nu söks de bästa idéerna  

Vem som helst, oavsett ålder eller var hen är bosatt, kan lämna förslag till Asukasbudjetti.

- Eftersom temat den här gången är att stödja barn och ungas välbefinnande, hoppas vi naturligtvis särskilt att barn och unga själva kommer att ta en aktiv del i idékläckningen, uppmanar utvecklingschef Maarit Luukkaa.

En enskild invånare kan lägga fram ett förslag, men det är en fördel om förslaget utarbetas i samarbete med en större grupp, till exempel en skolklass. Detta ger fler perspektiv till samma förslag och så undviks för många överlappningar.

Pyöreä leima tekstillä Kaupunkilainen on kuningas.

- Förslaget kan till exempel vara ett evenemang, en kurs eller ett jippo. Du kan också föreslå en förbättring av en existerande plats eller tjänst. Innan förslaget lämnas är det en bra idé att läsa kriterierna för Asukasbudjetti, som finns under Hjälp-menyn på Asukasbudjetti-webbplatsen, föreslår delaktighetsexpert Anri Niskala.

Kriterierna definierar att förslagen måste beröra aktiviteter under stadens befogenhet. De förutsätter också att konkreta aktiviteter finansieras med Asukasbudjetti, inte bara planering eller lön till fast personal. Asukasbudjetti finansierar inte heller poster för vilka det redan finns anslag i stadsbudgeten.  

Råd och hjälp med utarbetning av förslag  

Om du har en idé i tankarna, men den skulle behöva förfinas av en större grupp, eller om du inte själv kan mata in förslaget till Asukasbudjetti-webbplatsen, finns hjälp att få.

Tillsammans med sina samarbetspartners anordnar staden mer än 20 evenemang i olika delar av Åbo, där du kan få hjälp och råd med att göra förslag. Rådgivning är tillgängligt varje vecka till exempel på Laustis Förortsallrum (Skrivarplan 3), S:t Marie byhus (Arkeologgatan 4) och vid Me-huset (Hyrköisgatan 26). Alla Asukasbudjetti-kliniker med scheman finns på Asukasbudjetti -webbplatsen och de meddelas om i regionerna.  

Den första rundan av Asukasbudjetti, som lanserades 2020, medförde totalt 341 förslag. Från dessa förslag fick totalt 239 genomförbara planer, varav kommuninvånarna röstade 52 för genomförande. Några av dem har redan genomförts och några är på gång.

Planerna som vinner den nuvarande rundan av Asukasbudjetti-omröstning kommer att genomföras under 2023.

Nyckelord: