I Åbo finns det rikligt med aktiviteter för seniorer, t.ex. olika slags grupper, träffar, vänverksamhet och rådgivning om olika teman. I broschyren För dig, Senior i Åbo har vi samlat in kontaktuppgifter och exempel på olika aktiviteter som riktar sig speciellt till Åbobor över 60 år. Bekanta dig med innehållet och delta i stadens, föreningarnas och församlingens aktiviteter!

Broschyren har givits ut av Till ditt stöd r.f. med understöd från Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse och Åbo stad tillsammans med de aktörer som är med i broschyren.

Mera information: https://tukenasi.fi/tietoa-ja-toimintaa-senioreille/#seniorabo