Under skolornas höstlov firas kampanjen Höstlov är läslov, som är ett gemensamt initiativ av organisationer inom bokbranschen och det läsfrämjande arbetet. Kampanjen genomförs redan för tredje gången. Med hjälp av kampanjen uppmuntras barnen och barnfamiljerna att läsa tillsammans under skolornas höstlov. På kampanjens webbsida hittar man bland annat boktips och lästips för läsare i alla åldrar på svenska och finska.

Se även:

Mer information: 

På webbsidan finns också tips för olika pyssel, såsom färgläggningsbilder som stödjer läsning både för barn och vuxna samt annat kampanjmaterial som kan användas som stöd för alla slags läsfrämjande verksamhet. I Åbo firas höstlovet 11–17.10.2021.

Läsning är en rolig och lätt hobby för alla

Att läsa är en rolig och lätt hobby för hela familjen. Läsning är också mycket mer än att bara läsa böcker: läsning är berättelser, sagor och serier; illustrationer, upplevelser och tittande; historier, kunskap och känslor; repetering och inlärning; samt källan till tänkande och fantasi!

Grunden för läskunnighet, läslust och läsintresse byggs upp redan under barnens första levdandsår med stöd från föräldrar, vårdnadshavare, syskon och släktningar samt daghem och skola. Det är viktigt att barn redan i den tidiga barndomen har läsande förebilder och litterär stimulans, för att inte glömma vuxnas stöd, eftersom varje läsande vuxen är en läsande förebild!

Läsning spelar en stor roll i barnens språkutveckling, och vice versa. Språket som barnet använder hemma är inte alltid det samma som används till exempel på daghemmet eller i skolan. Därför är det ytterst viktigt att man kommer ihåg att det är just hemspråket som ligger som grund för identiteten och ger basen för andraspråksinlärning.

Tips och material som stöd för hela familjens gemensamma läsestunder hittar man från bl.a. Dyk in i berättelser -småskriften och Betydelsefulla berättelser -broschyren.

Tips om hela familjens gemensamma läsestunder:

  • Låt ditt barn i lugn och ro lyssna, berätta, visa, röra sig och leva sig in i berättelsen. Ibland är det dock bra att återställa lugnet och kräva av barnet att koncentrera sig på det hen hör och/eller ser.
  • Läs tillsammans med ditt barn även vid ett annat tillfälle än vid läggdags.
  • Också bilderböcker är riktiga böcker, och dom läses på samma sätt som andra böcker. ”En bild säger mer än tusen ord”, brukar man ju säga. Både barnets fantasi och ordförråd utvecklas då hen med stöd från en vuxen får berätta vad som syns i bilden. Man får inte heller glömma lättlästa böcker!
  • Fantisera och sagotera tillsammans med ditt barn. Sporra ditt barn att också själv hitta på berättelser och berätta egna sagor. Man kan använda lästa böcker som basen för det egna berättandet: ”Vad hände sedan?”, ”Vad hände före berättelsen började?”.
  • Visa intresse för ditt barns läsning. Du kan till exempel efter dagis eller skola fråga barnet vad som lästes idag på daghemmet eller i skola.
  • Tips: Höstlov är läslov -kampanjmaterialet kan användas också efter skolornas höstlov!

Hela Åbo läser under oktober, det vill säga under läsmånaden

Under skolornas höst- och läslov firas också Åbo stadsbiblioteks kampanj Hela Åbo läser och ’lokakuu on lukukuu’ (ung. oktober är läsmånad). Kampanjen genomförs redan för fjärde gången. I årets kampanj koncentrerar man sig på att dela lästips på sociala medier för läsare i alla åldrar.

Trevligt läslov för alla!

Nyckelord: