Särskilt året 2020 lyfte fram hurudan roll digitalisering och digistöd spelar i vårt samhälle. Trots alla undantagstillstånd, har aktörerna inom Digistöd i Åboregionen hjälpt invånarna använda digitala tjänster. Digistöd vill erbjuda alla invånare inom regionen lika möjligheter att använda digitala tjänster och apparater.

Digistöd i Egentliga Finland-projektet ansvarar för utvecklingen av digistöd inom Åboregionen. Projektets mål är att höja uppmärksamhet och erbjuda information om möjligheten att få digistöd. Det är viktigt att invånarna känner till var och hur digistöd erbjuds, så att det skulle vara så lätt som möjligt att få hjälp vid behov.

I Åboregionen får du digitalt stöd på följande ställen:

Egentliga Finlands TE-byrå (öppnas i ett nytt fönster)
Distanshandledning i användningen av TE:s digitala tjänster på finska och på svenska.

FPA (öppnas i ett nytt fönster)
Handledning i användningen av FPA:s digitala tjänster.
Rådgivning angående användning av tjänsterna erbjuds per telefon.

Nordea (öppnas i ett nytt fönster)
Handledning i användningen av digitala tjänster.
Digihjälp på distans via kundtjänsten och med tidsbokning på kontoret. Vi arrangerar på distans flera tillfällen för digitalt stöd och skolningar åt grupper. Därutöver handleder och hjälper vi seniorer, oavsett bankrelation.

Åbo stadsbibliotek (öppnas i ett nytt fönster)
Stöd i användningen av digitala apparater och tjänster, på finska, svenska och engelska både på plats och på distans. Biblioteket ordnar även föreläsningar. Hembesök ingår i tjänsterna som erbjuds av Mittbibliotek.

Åbo svenska arbetarinstitut (öppnas i ett nytt fönster)
Handledning på svenska i användningen av digitala tjänster, med tidsbokning eller per telefon.  

Åbonejdens Andelsbank (öppnas i ett nytt fönster)
OP arrangerar handledning i användningen av banktjänsterna både på plats och på distans.

Stöd för olika målgrupper:

SenioriJelppi (öppnas i ett nytt fönster)
Stöd i användningen av digitala apparater och digitala tjänster på finska och svenska, både på plats och på distans för äldre med tidsbeställning.

Vänligen beakta att stödformerna kan variera beroende på pandemiläget. Aktörer tillhandahåller digitalt stöd enligt eget kunnande och resurser. Kontrollera de olika alternativen för distansstöd i Åboregionen på adressen: suomidigi.fi/varsinais-suomen-etatuki (webbsidan endast på finska).