Infotillfälle gällande ansökning om stadens bidrag ordnades den 29 september 2021. Se tillfällets inspelning och de frågor med svar som ställdes under tillfället.

Framställningsmaterial

Bidragsinfotillfällets inspelning (längd 1:19)

 

Vi har beställt undertexter för inspelningen. Vi lägger till undertexter till inspelningen så snart den är klar, vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Frågor och svar som ställdes i Bidragsinfo 2021

Stark identifiering och frågor gällande systemet

Hur loggar man in i Åbo stads datasystem i framtiden; känner systemet igen prokurister?

I framtiden sker inloggningen till systemet med de egna nätbankskoderna, de gamla koderna har tagits ur bruk. Om föreningen har en registrerad prokurist som har rätt att företräda föreningen ensam, kan hen i framtiden göra ansökningar på föreningens vägnar utan separat fullmakt.

Hur ges fullmakt att logga in på systemet?

Den elektroniska fullmakten skapas i Suomi.fi-tjänsten:

1. Logga in på Suomi.fi -webbjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på www.suomi.fi
2. Gå till "Fullmakter" och välj "Företagets fullmakter" från toppmenyn.
3. Välj “Skapa nytt” och “Ge fullmakt”.
4. Ange personens förnamn, efternamn och personbeteckning för den person du vill ge fullmakt.
5. Välj fullmaktens giltighetstid.
6. Välj ansökning om understöd som fullmaktens innehåll.
7. Bekräfta fullmakten.

Instruktionsvideo för föreningar/företag om att ge fullmakt åt privatpersoner (på finska)

 

Om det finns två prokurister, kommer ansökningar med fullmakt att väljas istället för de personliga? Detta alltså efter att föreningen fått tillstånd att ansöka om bidrag.

I detta fall måste föreningen först registrera fullmaktsrätten till en ansvarsperson i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden

Efter detta kan hen bevilja fullmakt till sig själv och andra i Suomi.fi -fullmakterna.

Är alla banker med i inloggningen (till exempel Danske Bank)?

De vanligaste bankerna och starka inloggningsmetoderna är med i inloggningen, liksom till exempel vero.fi eller kela.fi.

Vad ska jag göra om jag inte hinner få Suomi.fi-fullmakt i tid? Det tar 2–3 veckor att få fullmakt. Många föreningar kräver två prokurister och det kräver en separat fullmaktsbegäran till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

I framtiden fungerar söksystemet bara med stark autentisering. Begäran om fullmakt måste göras omedelbart så att den kan träda i kraft före tidsfristen.

Kan två olika personer fylla i samma ansökan? En prokurist och en med fullmakt. Eller måste det bestämmas innan ansökningen ifylls vem det är som fyller i den? Detta alltså om ansökningen kan sparas som ett utkast och fortsättas i ett senare skede.

Ansökan kan kompletteras av personer med fullmakt, förutsatt att de inte är närvarande samtidigt. Systemet låser programmet till den som först loggat in. Om ansökan är i utkastform kan den fortsättas av vem som helst som har fullmakt i föreningen eller sammanslutningen i fråga.

 

Bidragsprinciper, allmänna föreskrifter och andra allmänna frågor om bidragen

Hur fungerar bidragsansökningen när projektet görs i samarbete av flera föreningar?

Den ansvariga organisationen ansöker om bidrag.

Hur ska det officiella medlemsantalet räknas?

De som har betalat medlemsavgiften är officiella medlemmar.

Vilken typ av utredning gällande användningen av föregående årets bidrag räcker?

Utredningen ska innehålla föreningens bokslut undertecknat av föreningens ansvarspersoner (resultaträkning och balansräkning samt en undertecknad revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse) och föreningens verksamhetsberättelse.

Om bidrag söks till exempel för tre olika aktiviteter och bidragsbeloppet är mindre än det ansökta beloppet, kan föreningen i detta fall besluta om hur det mottagna bidraget fördelas? Kan till exempel hela bidraget användas för en aktivitet eller ska bidraget användas till varje aktivitet?

Planen och dess budget proportioneras till det erhållna bidraget. Vid oklarheter lönar det sig att kontakta bidragsgivaren.

Finns det bidrag för en grupp som består av motionerare med funktionsnedsättning och motionerare med specialbehov, men verksamheten hat inget behov av handikappassistenter?

Om det är fråga om föreningens eller idrottsklubbens normala, regelbundna idrottsaktiviteter, ska den sökande underrätta gruppens motionsaktivitetsinformation för 2021 i sin ansökan om verksamhetsunderstöd för 2022.

När ska informationen om idrottsbidragets verksamhetsgrupper senast skickas in?

Informationen om verksamhetsgrupperna registreras i ansökan om verksamhetsunderstöd, som måste skickas senast den 1 november 2021.

Om det inte finns planer godkända av höstmötet den 1.11, skickas de då till efteråt systemet?

Ja, saknade bilagor kan laddas upp till Kultapalvelu-tjänsten efter ansökningstiden. Ansökan åtföljs av de slutgiltiga dokumenten godkända av klubben/föreningen - inga utkast.

Det vill säga också de bidragsansökningar vars ansökningstid tidigare slutade den 28 februari måste nu lämnas in senast 1.11.2021?

Ja. Ansökningstidtabellen för idrottsnämndens verksamhetsunderstöd har förkortats, dvs bidrag för 2022 söks senast 1.11.2021.

Skulle det vara möjligt att få en länk där begränsningarna för riktade specialbidrag kan hittas? Med andra ord, för vad kan bidraget sökas och fås.

På vår webbplats hittar du samlat info över vad du kan få bidrag till. Riktade specialbidrag finns i Bidrag för engångsprojekt/evenemang/kostnad i bidragstabellen på webbplatsen, där de listas enligt beslutande organ.

Nyckelord: