Coronasmittan i Åbo har minskat en aning, men fortfarande uppdagas cirka 150–160 nya smittfall i veckan. Incidensen sjunker och är för närvarande cirka 180 (180/100 000/14 dygn). Även förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet i Åbo har minskat.

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna

– Trots detta får vi inte ge avkall på försiktighetsåtgärderna. Den andra vaccinationsomgången pågår fortfarande och sjukhusvården är hårt belastad. Därför är det oerhört viktigt att nå en högre vaccinationstäckning i synnerhet för den första dosens del, för endast genom en tillräcklig vaccinationstäckning kan vi hålla hälsovårdens belastningsgrad i styr. I våra grannländer finns det erfarenheter av en för låg vaccinationstäckning, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Smittade som hamnar på sjukhus är oftast ovaccinerade och 90 procent av alla som behöver intensivvård är ovaccinerade. Att låta bli att ta vaccinet är en enorm risktagning, eftersom ovaccinerade personer för eller senare under epidemin kommer att insjukna i covid-19.

– Det är glädjande att vaccinationstäckningen i Åbo för den första dosens del fortfarande växer i många målgrupper. Sett till det nationella läget är vaccinationstäckningen i åldersgruppen 20–24 år på en väldigt god nivå, berömmer Peltoniemi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har ålagt Åbo stad att ordna obligatoriska hälsokontroller vid arbetsplatser som hör till Meyer Turku Oy under tiden 13 oktober 2021–2 maj 2022. Hälsokontrollerna inleds den 27 oktober i samarbete med Meyer.  

Tredje vaccindosen ges till nya målgrupper

Totalt 150 829 personer eller 76,6 % av alla invånare i Åbo har fått den första vaccindosen. Den andra dosen har givits till 128 650 personer eller 65,4 % av alla Åbobor.
 
Vaccinationstäckningen i åldersgruppen 80+ är 93,5 %, i åldersgruppen 70–79 år är den 95,1 %, 60–69 år 91,9 %, 50–59 år 88,8 %, 40–49 år 83,9 %, 30–39 år 78,6 %, 20–29 år 81,2 % och i åldersgruppen 12–19 år är vaccinationstäckningen 74,8 %.

I Åbo ges fortfarande både den första och den andra vaccindosen i pop up-mottagningar utan tidsbokning. Närmare information om pop up-vaccinationerna finns på webbsidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination. Vaccinationsstationen tar emot utan förbokad tid alla vardagar (mån–fre kl. 8.45–15.15) på adressen Satakuntavägen 105.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar rekommenderas en tredje vaccindos för alla personer över 60 år, personer som bor på institutioner och vårdhem oberoende av ålder, samt till personer som hör till en riskgrupp. Den tredje dosen kan ges tidigast sex månader efter den andra vaccindosen. I första hand används samma vaccin som gavs den andra gången. I oktober-november ges den tredje dosen till personer som har fått andra dosen i april-maj.

Tidsbokningen till den tredje vaccinationen i Åbo öppnar onsdagen den 27 oktober. I första hand rekommenderar vi att du bokar tid via eHälsoservicen (turku.fi/eHalsoservice). Nya tider öppnar för bokning an efter. Vaccintiden kan även bokas i coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Ifall alla tider är fullbokade på webben, finns heller inga lediga tider att få via telefontjänsten.

Ändringar i den mobila coronabekämpningens provtagningstider

Den mobila coronabekämpningens tidtabeller ändrar den 27 oktober. I fortsättningen cirkulerar coronabussen i Åbo alla vardagar (mån–fre) enligt följande tidtabell:

  • Hallis, mån–fre kl. 9–11
  • Pansio, mån–fre kl. 12–14
  • Kråkkärret, mån–fre kl. 12.15–14.1

I bussen tas coronavirusprov utan förbokad tid, och tjänsten är avsedd för personer som bor eller är skrivna i Åbo. Verksamheten upphör i Åbo hamn den 27 oktober. I fortsättningen hänvisas resenärer till Finentry-tjänsten och provtagningsstationen i Åucs T-sjukhus.  

Nyckelord: