På grund av stockningar i den nationella fullmaktstjänsten förlänger Åbo stad ansökningstiden för föreningar som inte fått sina fullmakter i tid.

Hjälp och ytterligare information

Hjälp och ytterligare information angående Åbo stads bidragssystem ges av kultursekreterare Niina Niemi-Nagy (kulturbidrag) och planeringschef Jaana Halin (bidrag underställda stadsstyrelsen och bidrag underställda social- och hälsovårdsnämnden)

Ytterligare information Ungdomsnämndens bidrag: Verksamhetsledare Maria Halkilahti

Idrottsnämndens bidrag (kontakt fornamn.efternamn@turku.fi)

1) Bidrag till basverksamheten
•    Verksamhetsbidrag till motions- och idrottsföreningar (Päivi Matilainen)
•    Verksamhetsbidrag för övrig föreningsverksamhet (Päivi Matilainen)
•    Bidrag för handikappassistent (Marianna Ylinampa)
•    Evenemangsbidrag (Jaakko Saarinen)

2) Kompetens
1.    Bidrag för utbildning av tränare, handledare eller administrativa funktionärer (Päivi Matilainen)
2.    Stipendium för unga idrottare (Jaakko Saarinen)

3) Omständigheter
•    Bidrag för ersättning av hyror för träningslokaler (Annakaisa Ahtiainen)
•    Bidrag för byggande av idrottsplatser (Annakaisa Ahtiainen)
•    Bidrag för uppgörande av orienteringskartor (Jenni Syrjämäki)

4) riktade specialbidrag (Annakaisa Ahtiainen och Päivi Matilainen)

Åbo stad förlänger ansökningstiden för följande bidrag till och med 22.11.2021 kl. 23.59.

Bidrag underställda stadsstyrelsen
•    Verksamhetsbidrag för allmännyttiga föreningar 2022

Bidrag underställda social- och hälsovårdsnämnden
•    Social- och hälsovårdsnämndens riktade bidragsansökan 2022
•    Social- och hälsovårdsnämndens specialbidrag hösten 2021

Bidrag underställda kultur- och ungdomsnämnden
•    Kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar 2022

Bidrag underställda idrottsnämnden
•    Verksamhetsbidrag till idrotts- och motionsföreningar 2022
•    Verksamhetsbidrag för övrig föreningsverksamhet 2022
•    Bidrag för handikappassistent 2021
•    Evenemangsbidrag 2021
•    Bidrag för ersättning av hyror för träningslokaler 2021
•    Bidrag för byggande av idrottsplatser 2021
•    Bidrag för orienteringskartor 2021
•    Bidrag för utbildning av tränare, handledare eller administrativa funktionärer 2021
•    Stipendium för unga idrottare 2021 (första ansökningstiden och 23.11-31.12.2021 (andra ansök-ningstiden)

Förlängningen av ansökningstiden gäller endast ovannämnda bidrag, inte andra bidrag.

Åbo stads bidragssystem övergick till att använda en stark autentisering hösten 2021

Stark autentisering genomförs via webbtjänsten Suomi.fi. I fortsättningen är det lätt logga sig in i systemet till exempel med egna bankkoder. Det gamla e-postbaserade användarnamnssystemet togs ur bruk. Gamla bidragsansökningar överförs från de gamla användarkontona till föreningarna på basis av FO-numret; privatpersoners och arbetsgruppers ansökningar sorteras enligt personbeteckningen.

Om föreningen har en registrerad namntecknare som har rätt att företräda föreningen ensam kan han eller hon i fortsättningen göra ansökningar på föreningens vägnar utan en separat fullmakt. Övriga personer som behöver uträtta ärenden på föreningens vägnar i anslutning till bidragsansökningar måste ansöka om en fullmakt via tjänsten Suomi.fi. Det förekommer stockningar i den ifrågavarande tjänsten så att det tar cirka 3-4 veckor att behandla fullmaktsansökningarna. OBS! Ett samfund kan inte ansöka om bidrag, om det inte har en person antecknad i registret eller en person med fullmaktsrätt att ensam företräda samfundet.

Kom ihåg att ta hand om följande ärenden i god tid innan du lämnar in en ansökan om bidrag:

•    Ta reda på om föreningens nuvarande namntecknare med rätt att ensam företräda föreningen är uppdaterade i föreningsregistret vid PRS. Lämna in ändringsanmälan hos YTJ vid behov.
•    Sök vid behov en fullmakt för föreningens bidragsansvariga i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
•    Om ett samfunds verksamhetsform är någon annan än en förening, så ta reda på situationen och gör ändringsanmälan via tjänsten på YTJ.
•    Om ett samfund inte har en regelbaserad och registrerad representant med rätt att ensam teckna namnet måste man ansöka om en sådan fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.
•    Anvisningsvideo: Så här gör du en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande