Vaccinationerna mot säsongsinfluensa inleds den 8 november i Åbo. Vaccineringarna av den vuxna befolkningen har i år huvudsakligen koncentrerats till vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. Där ges vaccinationerna alla vardagar kl. 8.15–15.45 mellan november och december.

VAR FÅR JAG INFORMATION OM VACCINATION?

Hälsostationerna, rådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården ger information om vaccineringarna. 

Man ska alltid boka tid till influensavaccinationerna och vaccinationerna fås inte på pop up-mottagningar på samma sätt som coronavaccinationer. Tidsbokningen till vaccinationerna öppnas på eHälsoservice-betjäningsportalerna torsdagen den 28 oktober 2021 (turku.fi/sv/ehalsoservice). För att boka tid ska man logga in med nätbankskoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.   

Utöver den elektroniska tidsbokningen kan man boka vaccinationstider per telefon via Åbos corona- och influensavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (må–fr kl. 8–14). Influensavaccinationstiderna kan inte bokas via Åbo hälsostationers telefontjänst. 

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan komma på den tid du bokat! Eventuella ändringar i vaccinationspraxisen meddelas centraliserat på Åbo stads webbplats: turku.fi/sv/influensa 

Följande grupper får influensavaccinet avgiftsfritt: 

 • Social- och hälsovårdens personal samt läkemedelsförsörjningens personal 
 • Gravida kvinnor 
 • Personer som har fyllt 65 år 
 • Barn i åldern 6 månader–6 år 
 • Personer som på grund av sjukdom eller vård tillhör en riskgrupp 
 • Män som påbörjar värnpliktstjänstgöring och kvinnor som påbörjar frivillig militärtjänst 
 • Närstående till personer som är särskilt mottagliga för allvarlig influensa 

Personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden, såsom vid fångvårdsanstalter och förläggningar, har också rätt att få avgiftsfri vaccination. 

Vaccineringen av klienter inom regelbunden hemvård sköts av det egna hemvårdsområdet.  

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har förändrat förordningen som gäller influensavaccinationer och ändringen gäller i synnerhet vaccineringen av närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa.  

I enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet kan det avgiftsfria influensavaccinet ges till en person som regelbundet är i nära kontakt med en person som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är mottaglig för allvarlig influensa men som inte kan skyddas med influensavaccin. 

Personer som inte tillhör riskgrupper får vaccinrecept från sin egen hälsostation. Vaccinet inhandlas själv på apoteket och ges på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen, i skolan, på rådgivningen eller inom studerandehälsovården. 

Så här tar du dig till vaccinationsmottagningen 

Det är enkelt att ta sig till vaccinationsmottagningen med buss: till exempel bussarna 2A, 2B, 6, 60 och 7 kör på Satakuntavägen. Den närmaste hållplatsen är vid Paalupaikka (hållplats Varkkabergsgatan 473). Det finns begränsat med avgiftsfria parkeringsplatser på utanför vaccinationsmottagningen. 

 • Kom endast om du är frisk 
 • Håll säkerhetsavstånd och var noggrann med handhygienen  
 • Använd munskydd både när du anländer till och vistas på mottagningen 
 • Kom så punktligt som möjligt (du kommer in på mottagningen exakt 15 minuter före vaccinationstiden)  
 • Ta med FPA-kortet  
 • Klä dig i en skjorta eller blus som går lätt att ta av  
 • Förbered dig på att vänta på vaccinationsplatsen i cirka 15 minuter efter att du fått vaccinet 

Influensavaccinationer på rådgivningarna 

På rådgivningarna i Åbo har man vaccinerat barn som fyllt 6 månader samt gravida kvinnor från och med vecka 42. Nässprayvaccin kommer att tas i användning i november. Rådgivningarnas klienter som har rätt till avgiftsfri vaccination kan boka tid till vaccinationen elektroniskt via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice). Om det i familjen finns en baby som är under 6 månader gammal har familjemedlemmarna rätt till avgiftsfri influensavaccination, likaså partnern till en gravid kvinna.  

För alla Åbo rådgivningars klienter ordnas två influensavaccinationstillfällen utan tidsbeställning:  

 • söndagen den 21 november kl. 9–14 på Pansio rådgivning (Pernovägen 31) 
 • måndagen den 6 december kl. 9–15 på Tallbackens rådgivning (Luolavuorentie 2, byggnad 1C) 

Influensavaccinationer inom skol- och studerandehälsovården 

Inom skolhälsovården erbjuds influensavaccin till elever som hör till riskgrupper. Anmälan och tidsbokningen till vaccinationen sker via den egna skolhälsovårdaren. Vid skolhälsovårdens verksamhetsställen vaccineras låg- och högstadieelever så länge som vaccinen räcker till.  

För skolelever i Åbo ordnas två influensavaccinationstillfällen utan tidsbeställning: 

 • söndagen den 21 november kl. 9–15 i Syvälahden koulu (Gamla Kakskertavägen 8) 
 • söndagen den 21 november kl. 9–15 på Runosbackens rådgivning (Signalistgatan 2) 

Studerande på andra stadiet (gymnasieelever och studerande vid yrkesläroanstalter) som hör till riskgrupper kan boka tid till influensavaccinationen via eHälsoservice-betjäningsportalerna (turku.fi/sv/ehalsoservice). Vaccinationerna ges i huvudsak på studerandehälsovården (Tavastgatan 10, 4 vån.). Det går också att boka tid genom att ringa studerandehälsovårdens centraliserade tidsbokningstelefon, tfn 02 266 1570.  Yrkeshögskole- och universitetsstuderande får influensavaccinationen via SHVS.  

Att ta influensavaccinet samtidigt som man tar coronavaccinet 

Om en person har rätt att få den tredje dosen av coronavaccinet behöver han eller hon inte separat boka tid till coronavaccinationen. Det är möjligt att få coronavaccinet på samma tid som bokats för influensavaccinationen (på samma sätt som det är möjligt att under coronavaccinationstiden också få influensavaccinet från och med den 8 november).