Coronavirusepidemin i Åbo har igen vänt mot det sämre och antalet insjuknade ökar. Incidensen är för närvarande ca 170 (170/100 000/14 dygn).

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna

– Det förefaller klart att sjukdomsfallen och andelen positiva testresultat ökar. I Åbo är 13,5 % av alla invånare över 12 år fortfarande helt ovaccinerade. Detta främjar en fortsättning av epidemin och upprätthåller belastningen av hälsovården, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Trots att vaccinationstäckningen i Åbo är mycket hög jämfört med situationen i hela Finland, är smittspridningen fortfarande stor och hälsovården belastad. Detta beror på det fortsatt stora antalet ovaccinerade.

– Intensivvården i synnerhet är belastad. Ovaccinerade insjuknar dessutom ofta allvarligt. Därför måste vi fortfarande nå en högre vaccinationsgrad, påminner Peltoniemi.

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är öppen alla vardagar

Totalt 152 714 personer eller 77,5 % av alla invånare i Åbo har fått den första vaccindosen. Den andra dosen har givits till 139 307 personer eller 70,8 % av alla Åbobor. Vaccinationstäckningen i åldersgruppen 80+ är 93,7 %, i åldersgruppen 70–79 år är den 95,1 %, 60–69 år 92,2 %, 50–59 år 89,3 %, 40–49 år 84,8 %, 30–39 år 80 %, 20–29 år 82,8 % och i åldersgruppen 12–19 år är vaccinationstäckningen 77,1 %.

Första och andra vaccindosen ges fortfarande i pop up-mottagningar eller med förbokad tid (boka tid i eHälsoservicen, turku.fi/ehalsoservice). Mera information om pop up-vaccinationerna finns på sidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination. Vaccinationsstationen på adressen Satakuntavägen 105 ger vaccinet utan förhandsbokad tid alla vardagar (mån–fre kl. 8.45–15.15).

Nya vaccintider för personer som ska få en tredje dos öppnar för bokning an efter i eHälsoservicen. Till exempel vaccintiderna i december har ännu inte öppnat. Personer som vill ta den tredje dosen kan med fördel boka vaccintid först när det gått fem månader sedan den andra vaccinationen. Enligt rekommendationerna ges den andra dosen sex månader efter den andra vaccinationen. I november vaccineras alltså personer som har fått den andra dosen i maj och i december ges vaccinet till sådana som har fått andra dosen i juni. I Åbo ges den tredje coronavaccindosen till personer som fyllt 60 år, till riskgrupperna 1 och 2 (Thl.fi: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom) samt till boende på institutioner och vårdhem.

Skolornas munskyddsrekommendationer växlar enligt smittläget

Munskyddsrekommendationer gäller fortfarande enligt lokala anvisningar vid besök i inomhuslokaler (t.ex. butiker, offentliga utrymmen), i kollektivtrafiken, social- och hälsovårdens verksamheter samt i läroanstalter. Personer med förkylningssymtom skall inte besöka social- och hälsovårdens enheter.

Rekommendationen att använda munskydd gäller i Åboskolor och läroinrättningar med start i sjätte årskursen. I enskilda skolor kan rekommendationen utökas till årskurserna 3–5, ifall flera smittfall uppdagas i samma skola.

Det går lätt att komma till covid-19-provtagning via e-tjänsten Omaolo eller i coronabussen. Stanna hemma om du har förkylningssymtom och sök dig till test vid behov.

Enligt gränskontrollens lagstiftning bör resenärer som anländer till Finland uppvisa giltiga covid-19-intyg. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är testning vid inresa obligatorisk för en del resenärer.

EU:s coronaintyg fås i första hand från Mina Kanta-sidan

Coronavaccinationsintyget fås från Mina Kanta-tjänsten. Om identifiering i tjänsten inte lyckas eller personen saknar finsk personbeteckning fås intyget i den egna hälsostationen. I samband med vaccinationerna i skolorna frågas om behovet av ett intyg och eleven kan under resten av året få sitt intyg av skolhälsovårdaren. Hälsostationerna skriver inte ut vaccinationsintyg. Intyget kan till exempel sparas som en bild på mobiltelefonen.

Personer har fått båda doserna eller den senaste dosen utomlands kan enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer under vissa förutsättningar få ett vaccinationsintyg: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/stm-on-antanut-ohjauskirjeen-koronatodistuksen-myontamisesta-ulkomailla-annetuista-rokotuksista?languageId=sv_SE

I detta fall bör man själv ta kontakt med den egen hälsostationen för vidare anvisningar samt förbereda sig på att uppvisa exakt information om vaccinationerna som man har fått.

Inom sex månader efter genomgången coronavirussjukdom kan man i Mina Kanta även få ett intyg om tillfrisknande från covid-19. Övervakningen av smittsamma sjukdomar ger ett intyg om identifieringen i Mina Kanta-tjänsten inte lyckas eller man saknar finsk personbeteckning.

Nyckelord: