Åbo stad utvidgar rekommendationen att använda munskydd i skolorna och den gäller nu i enlighet med Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer från och med årskurs 4 i alla stadens skolor.

Skolornas munskyddsrekommendation utvidgas till att gälla även elever i årkurserna 4 och 5 i hela Egentliga Finland. Tidigare har rekommendationen att använda munskydd rört elever från sjätte klass och äldre. Munskyddsrekommendationen träder i kraft omedelbart.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträdde på tisdagen den 9 november.

Stanna hemma om du har symtom

Det är ytterst viktigt att stanna hemma om man har symtom på en luftvägsinfektion. I synnerhet de första dagarna är viktiga, då smittsamheten är som störst. 
Information om covid-19-testning finns på sidan turku.fi/sv/corona.
 

Nyckelord: