Åbo stad inbjuder invånare och olika intressegrupper till att utarbeta Åbos gemensamma Kulturlöfte. Som ett resultat av Kulturlöfte-arbetet, som startade hösten 2021, skapas en gemensam strategisk och visionär utsikt för konst, kultur och kulturell välfärd fram till 2029. Kulturlöftet ska utvecklas i omfattande samarbete och beräknas vara klart i slutet av året.

Ta del i Kulturlöfte 2029-arbetet!

Säg din åsikt-undersökningen (hörandet tillgängligt på svenska, enkäten är öppen 10.11-6.12)

Öppna Kulturlöftet-tillställningar på Åbo Stadsteater (Östra Strandgatan 14) 

  • onsdagen den 24 november kl. 14–17 (anmälningen avslutad)
  • onsdagen den 1 december kl. 14–17, Obs! Deltagande endast på distans, (anmälningen avslutad)

– Konst, kultur och kulturell välfärd ingår i stadens strategi och dess program, som just nu uppdateras. Ett kulturellt spetsprojekt finns med på borgmästarprogrammet och Kulturlöftet kommer att fungera som bas för den. Kulturlöftet är hela stadens gemensamma sak, så vi bjuder in alla att delta i planeringen och idékläckningen! betonar Åbo stads fritidschef Minna Sartes.

Alla från stadsbor, anställda och stadsaktörer till konstproffs, föreningar och andra aktörer inom fritidsfältet är varmt välkomna att arbeta på Kulturlöftet. Åbo stad stöds i arbetet av KPMG och Ramboll.

Deltagande processen och det färdiga resultatet av Kulturlöftet tolkas av animationskonstnären och illustratören Sade Lahti och årets Aboa-belönade ordkonstnären Veera Vähämaa. Båda konstnärerna är från Åbo.  Lahti visualiserar bearbetningen och resultatet av Kulturlöftet som en seriedagbok, med bilder skapade i olika stilar och tekniker. Vähämaa sammanställer ett kollektivt verk, ett textkollage, genom örondiktmetoden. Talen vid de inkluderande tillställningarna sammanfattas av ordkonstnären till en text i diktform utan att de enskilda talarna kan kännas igen.  

Två öppna Kulturlöftet-tillställningar på kommande,
åsikter samlas också in på Säg din åsikt-tjänsten

Servicehelheten för fritid arrangerar två tillställningar som är öppna för alla på Åbo Stadsteater 24.11 och 1.12 klockan 14–17.  Deltagande i det senare evenemanget endast på distans, förhandsanmälan krävs.

Den egna åsikten, idéen och kommentaren angående Kulturlöftet kan också förmedlas genom Säg din åsikt-tjänsten från 10 november till 6 december 2021. På enkäten kan det svaras på frågor bland annat om hur kulturen skulle kunna överraska, var det skulle vara bra att uppleva och skapa kultur och vilka sätt att delta anses vara meningsfulla samt hur aktörer, upphovspersoner och invånare kan samarbeta för att främja kultur och konst i Åbo. Ordet är fritt.

Dessutom kommer det att arrangeras fyra separata Kulturlöftet-tillställningar för inbjudna intressegrupper under november–december.