Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för fler än 50 personer. Bestämmelsen gäller i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt den 16 november–16 december 2021. Inverkningarna på stadens verksamheter finns samlade i detta meddelande.

AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH VACCINATIONERNA

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för fler än 50 personer. Bestämmelsen gäller i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt den 16 november–16 december 2021.  

Genom att ta i bruk coronapasset kan arrangörer fortfarande ordna tillställningar för fler än 50 personer. Beslutet grundar sig på paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar, och det är fattat med syfte att förhindra en omfattande spridning av coronaviruset, samt för att skydda riskgrupper och trygga hälsovårdens bärkraft i området.  

I alla evenemang och tillställningar för fler än 50 personer ordnade av Åbo stad kommer deltagarna att ombes uppvisa sitt coronapass samt vid behov även styrka sin identitet.  

Inverkningarna på stadens verksamheter finns samlade i detta meddelande. 

Åbo museicentralens museer 

Inget coronapass behövs vid ett vanligt museibesök. I publikevenemang för fler än 50 personer krävs under perioden 16 november–16 december coronapass av alla deltagare över 16 år. Sådana är till exempel WAMs tisdagskonserter och Club Rococo i Åbo slott den 20 november. Ett giltigt coronapass krävs dessutom av deltagare i tillställningar som ordnas av tredje part i Åbo slotts och WAMs festlokaler, där det gäller särskilda bestämmelser för restaurangverksamhet. För museibesökare rekommenderar museerna användning av munskydd och betalning med kort.

Åbo stadsbibliotek

Åbo stadsbibliotek tar i bruk coronapasset i alla publikevenemang för fler än 50 personer. Under perioden 16 november–16 december krävs coronapass av alla deltagare över 16 år i publikevenemang för fler är 50 personer. Detta gäller främst i olika tillställningar och evenemang i huvudbibliotekets Studio. Inget coronapass behövs för vanliga biblioteksärenden.  

Stadens siminrättningar och motionsställen 

Föreningarnas träningstider och motionsplatsernas verksamhet fortsätter som vanligt. Coronapasset krävs av alla deltagare över 16 år i samband med tillställningar för fler än 50 personer. Alla arrangörer av till exempel idrottsevenemang, spel, tävlingar och turneringar där publik är tillåten bör förbereda åtgärder för att ta i bruk coronapasset. Det hör till arrangörens ansvar att se till att coronapassen kontrolleras i samband med evenemanget.  

Förhandsanmälningar gäller i Barnens motionens underland, men i verksamheterna i Ilpois och Kuppis kontrolleras coronapasset av alla deltagare över 16 år.  

Förhandsanmälningarna till de handledda timmarna i siminrättningarna fortsätter.  

En stark rekommendation att alltid bära munskydd, förutom under prestationen, gäller i motionslokalerna. Vi ber våra användare observera tillräckliga avstånd samt sköta om sin hand- och hosthygien. Undvik att besöka motionsplatserna om du har förkylningssymtom.  

Åbo Stadsteater 

Stadsteaterns föreställningar fortsätter som vanligt, men under perioden 16 november–16 december beviljas tillträde till salongen endast mot uppvisande av coronapass. Coronapasset krävs av alla teaterbesökare över 16 år. Dessutom bör besökaren förbereda sig på att vid behov styrka sin identitet. Munskyddsrekommendationen gäller fortfarande. 

Åbo filharmoniska orkester 

Coronapasset är i användning i Åbo filharmoniska orkesters samt i Åbo konserthusets evenemang under perioden 16 november–16 december. Verksamheten fortsätter som vanligt, men coronapass krävs av alla åhörare. Dessutom bör besökaren förbereda sig på att vid behov styrka sin identitet. Vi rekommenderar fortfarande användning av munskydd i alla Konserthusets evenemang och tillställningar. 

Åbo stads ungdomstjänster 

Restriktionerna angående publikevenemang och allmänna sammanträden gäller inte den dagliga verksamheten i ungdomsgårdar och verkstäder. Restriktionerna gäller dock i eventuella tillställningar och evenemang som ordnas i lokalerna.  

Från och med idag krävs coronapass av alla deltagare över 16 år i alla evenemang och allmänna sammanträden för fler än 50 personer. Arrangören bör ladda coronaintygsavläsaren på en mobiltelefon. Avläsaren används för att kontrollera deltagarnas coronapass.   

Åbo stads läroinrättningar och daghem 

Coronapasset tas i bruk även i läroinrättningar och daghem i samband med publiktillställningar för fler än 50 personer. Coronapasset används ej i den dagliga verksamheten. 

I samband med till exempel höstens dimissioner och övriga öppna tillställningar för fler än 50 personer kommer alla utomstående deltagare att ombes uppvisa EU:s coronaintyg. Läroinrättningarnas och dagisarnas traditionella julfester kommer att ordnas endast internt, och inga utomstående kommer att bjudas in. Tillställningarna kan strömmas om man så önskar.  

Under resten av året kommer större tillfällen för föräldrar och vårdnadshavare att ordnas på distans, men mindre föräldrakvarter kan ordnas på plats. Utomhusevenemang kan får ordnas fritt.  

En stark munskyddsrekommendation gäller i Åbos skolor och läroinrättningar från och med årskurs 4. Enheterna iakttar effektiverade hälsosäkerhetsåtgärder och det är obligatoriskt för personalen att använda munskydd eller visir. Även personer som följer eller hämtar barnet på dagis ombeds använda munskydd.  

Användning av munskydd rekommenderas fortsättningsvis 

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande inomhus (butiker, offentliga lokaler o.s.v.), i kollektivtrafiken, social- och hälsovårdens verksamheter samt i läroinrättningar enligt lokala anvisningar. Besök i social- och hälsovårdens enheter bör undvikas om man har förkylningssymtom.  

Det går enkelt att komma till coronavirusprovtagning via e-tjänsten Omaolo (omaolo.fi) eller i den mobila coronabekämpningens mottagning. Stanna hemma om du har förkylningssymtom och sök dig till coronavirustest vid behov.  

Enligt gränskontrollens lagstiftning bör alla inresande till Finland uppvisa nödvändiga covid-19-intyg. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är testning vid inresa i vissa fall obligatorisk.  

EU:s coronaintyg fås i första hand i e-tjänsten Mina Kanta 

Coronavaccinationsintyget kan hämtas ur e-tjänsten Mina Kanta. Intyget går att få i den egna hälsostationen ifall identifiering i tjänsten inte lyckas eller om personen saknar finsk personbeteckning. I samband med vaccinationerna i skolorna har behovet av vaccinationsintyg utretts, och intyget går att få av skolhälsovårdaren till årets slut. Hälsostationerna skriver inte ut vaccinationsintyg. Det går att ta en bild eller en skärmdump av intyget i Mina Kanta-sidan och till exempel spara bilden på telefonen. 

En person som har fått två doser eller den senaste vaccindosen utomlands kan enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendation i vissa fall få vaccinationsintyg. I detta fall bör man ta kontakt med den egna hälsostationen för vidare instruktioner, och vara förberedd på att uppvisa exakt information om de erhållna vaccinen.  

I Mina Kanta går det även att få ett intyg över genomgången covid-19 inom sex månader efter insjuknandet. Intyget går att få av övervakningen av smittsamma sjukdomar ifall identifiering i tjänsten inte lyckas eller om personen saknar finsk personbeteckning. 

Nyckelord: