På grund av den förvärrade koronasituationen tar Åbo stad i bruk coronapass på tillställningar för över 50 personer. Verksamheten fortsätter normalt på Åbo stads idrottsplatser, förutom på offentliga tillställningar och evenemang samt Barnmotionens underland där coronapasset kontrolleras av deltagare över 16 år på Ilpois och Kuppis verksamhetsställen.

Mer information:

turku.fi/sv/corona

På Åbo stads idrottsplatser tas i bruk begränsningar som grundar sig på Sydvästra Finlands regionförvaltningsverkets beslut 15.11. Enligt beslutet kan offentliga tillställningar ordnas för över 50 personer inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 16.11–16.12 genom att ta i bruk coronapasset. Coronapasset kontrolleras på över 16-åringar.

Verksamheten forstätter nästan normalt

Tillsvidare fortsätter t.ex. idrottsföreningars träningsturer normalt på idrottsplatserna, men på Barnmotionens underland i Ilpois och Kuppis måste över 16-åringar visa upp coronapass. Förhandsanmälningar tas till alla Barnmotionens underlandets evenemang. Också på simanläggningarna fortsätter förhandsanmälningarna för ledda timmar.

Användningen av coronapass måste tas i bruk på tillställningar med över 50 personer. Dessutom på idrottsevenemang, -matcher och -turneringar där det finns publik. På dessa evenemang ansvarar arrangören över kontrollerandet av coronapasset.

De tidigare rekommendationerna är fortfarande i kraft på stadens idrottsplatser där över 15-åringar rekommenderas använda munksydd, alla rekommenderas hålla säkerhetsavstånd och hålla god hand- och hosthygien. Munskydd rekommenderas användas på idrottsplatser förutom under idrottsprestationen. Som sjuk bör man undvika besök på idrottsplatser.

Nyckelord: