Åbo stadsstyrelse ska den 22 november besluta om mål och konkreta utvecklingsåtgärder för Gamla Åbos strategiska utvecklingsprojekt. Huvudsakliga målet är att göra Gamla Åbo en internationellt och lokalt känd och intressant helhet.

Med Gamla Åbo avses området från Tomasparken ända fram till Fortunakvarteret. Universitetens område är en viktig del av helheten och målet är att knyta det närmare samman med Gamla Åbo.

Bild: Lundén Architecture Company

Förnyelserna med respekt för den värdefulla miljön 

På Gamla Åbo-området finns både fastigheter vars användning kunde effektiveras och möjligheter till kompletteringsbyggande. Mångsidigare användning av befintliga byggnader skulle skapa möjligheter för nya aktörer och tjänster.

– Jag anser att det är mycket viktigt att byggnadsbeståndet i området modigt öppnas till utrymmen som aktivt tjänar alla stadsbor och besökare. Det strävas efter att Gamla Åbo också skulle få ett nytt och betydelsefullt objekt, till exempel ett hotell, som passar konceptet och ökar på dragningskraften, säger stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Arkitekturen i den historiska stadskärnan beaktas i all planering av nybyggnation och samordningen av det nya och det gamla.

Utvecklingsåtgärder och planläggning kommer även fortsättningsvis att diskuteras med fastighetsägare i området och det strävas mot att främja planerna. Även fastighetsbeståndet som ägs av staden ska utvecklas.

– Vi kommer att börja utarbeta utrymmesstrategin och utrymmesanvändningsplanen för fastigheterna i Gamla Stortorgets område. I den uppmärksammar vi särskilt de möjligheter och behov som uppstår genom samarbetet mellan Konstens hus och aktörer inom den kreativa sektorn, samt andra företag och den tredje sektorn som främjar den regionala utvecklingen av Gamla Åbo, säger Hintsanen.

Foto: Heikki Räisänen

Grönområdena till mångsidigare bruk

Trivsamheten i Gamla Åbo ska ökas genom att utveckla de offentliga stadsrummen och grönområdena så att de blir mer öppna och aktiva.

– Grönområdena är en viktig del av trivsamheten i Gamla Åbo. De kräver förbättring så att medborgarna kan utnyttja dem bättre. Deras utvecklingsbehov utreds och särskilt när det gäller Tomasparken vill vi veta vad stadsbor och de som bor i området önskar till området, vilken typ av verksamhet som passar områdets karaktär och vem som är intresserad av att producera den, säger Hintsanen.

Stadsborna har önskat att det skulle vara lättare att ta sig runt i området på cykel och till fots. Detta kommer att uppmärksammas mer i framtiden: Det är meningen är att ta reda på till exempel om Biskopsgatan kan omvandlas till en gårds- eller cykelgata. Den saknade delen av strandförbindelsen från Agricolagatan vid Ärkebiskopshuset till Ågatan kommer att genomföras 2022–2023. Det finns många innergårdar i områdets kvarter och möjligheten att öppna förbindelsevägar mellan dem kommer också att undersökas.

Utvecklingen av Gamla Åbo-området kommer även fortsättningsvis att ske i omfattande samarbete med olika aktörer och stadsbor. För att stödja detta kommer en samarbetsgrupp att upprättas för att vägleda områdets utvecklingsarbete.  

De mål och åtgärder för utvecklingen av Gamla Åbo som presenteras för stadsstyrelsen bygger på Åbos strategi, målen för spetsprojektet för utvecklandet av centrumområdet, utvecklingsplanen för Åbos historiska centrum och universitetsområdet som publicerades under våren samt de möten och diskussioner med experter, aktörer och invånare som förts under processen.

Tilläggsinformation av Gamla Åbo