En av Åbos jultraditioner är Ekumenisk jul i Åbo-evenemanget. Årets tema uppmärksammar det gemensamma ansvaret vi har för att bekämpa klimatförändringen. Det humanitära budskapet ges av Petteri Taalas, generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen WMO.

Info:

  • Ekumenisk jul i Åbo torsdagen 16.12.2021 kl. 18, Åbo domkyrka
  • På grund av TV-inspelningen och coronapasskontroll uppmanas allmänheten att komma till kyrkan senast 17.30.
  • Inspelningen av evenemanget kan ses på Yle TV1 på julafton, cirka en timme före julfreden och efter det på Yle Areena.

Ekumenisk jul-tillställningen ordnas den 16 december. Tema för julen 2021 är Gemensamt jordklot, gemensamt ansvar, gemensamt hopp som uppmärksammar klimatförändringen och att det fortfarande är möjligt att bekämpa den genom gemensamma handlingar och val.

Petteri Taalas, Meteorologiska världsorganisationen WMO, bringar det humanitära budskapet. Han är känd som expert på meteorologi och som en förmedlare av hopp och rimlighet i klimatförändringsdebatten. Enligt Taalas kan varje medborgares egna val i vardagen bidra till att bromsa klimatförändringen.

– Att bekämpa klimatförändringen är den största utmaningen som mänskligheten står inför under detta århundrade. Mänsklighetens uppdrag är att värna om vår planets välbefinnande även på lång sikt. Med de små uppoffringar vi gör nu gör vi en stor tjänst för framtida generationer. Lyckligtvis har vi de tekniska och ekonomiska resurserna för att göra detta. Det finns hopp, men ärmarna måste kavlas upp. Påven Franciskus har konstaterat att Gud Fadern benådar, men Moder Jord gör det inte, säger Petteri Taalas.

Ekumeniska julen i Åbo hämtar samman kyrkliga samfunds representanter som för 28:e gången skickar en gemensam framställning för fred till världen. Den ekumeniska framställningen för fred presenteras gemensamt av ärkebiskop Leo för ortodoxa kyrkan i Finland, generalsekreterare för Frälsningsarmén i Finland, major Saga Lippo, stiftsadministrator för Helsingfors katolska biskopsstift, fader Marco Pasinato och ärkebiskop Tapio Luoma för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ekumenisk jul i Åbo-evenemanget hålls i Åbo domkyrka torsdagen den 16 december klockan 18. I evenemanget uppträder sopranen Helena Juntunen och domkyrkans kammarkör Nova. Åbo filharmoniska orkester dirigeras av Olli Mustonen. Markku Hietaharju är organist, kantor Jukka Pietilä är körledare och försångare.

Kollekten som samlas under allsången styrs via Finska missionssällskapets Miljöbank för att stöda arbetet mot klimatförändring. 

Tillställningen har gratis inträde men deltagare ska ha med sig coronapass och legitimationsbevis. Användning av munskydd rekommenderas. Eftersom tillställningen spelas in för en senare TV-sändning och på grund av coronapasskontroll bes publiken anlända till Domkyrkan senast klockan 17.30. 

En kompilering av tillställningen ses på Yle TV1-kanalen på julafton den 24 december före julfreden utlyses och kan tittas på Yle Areena efter det.  

Petteri Taalas 

Filosofie doktor och meteorolog Petteri Taalas har varit Meteorologiska världsorganisationen WMO:s generalsekreterare 2016–19 och 2020–23. Innan det har han arbetat vid Meteorologiska institutet sedan 1985 som forskare, forskningsledare, forskningsprofessor och generaldirektör från 2002 till 2015. Dessutom har Taalas varit medlem i Fortums styrelse och som styrelseordförande för Östra Finlands universitet.

Taalas har publicerat tiotals vetenskapliga och andra publikationer relaterade till ozon, UV-strålning, klimatförändring och utvecklingen av nästa generations satellitmetoder. Han har deltagit i och lett flera nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Taalas är inbjuden medlem i Finska Vetenskapsakademin och Akademin för de tekniska vetenskaperna.

Taalas har flera inhemska och internationella förtroendeuppdrag, bland annat inom Europeiska kommissionen, Arktiska rådet och Antarktisforskningskommissionen. Han är känd som en förmedlare av information gällande kampen mot klimatförändringen och som förespråkare för konkreta åtgärder för att hejda klimatförändringen. Taalas bok Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin publicerades i januari 2021.

Bild: Timo Jakonen