Rock Academy, en bandverksamhetens arbetsform som utvecklades av Åbo stads ungdomstjänster, fyller tio år i höst. Gratiskonserten 27.11. kommer att innehålla framträdanden av band som har påverkat i Rock Academy, samt en överraskningshuvudartist från huvudstaden. Turku Rock Academy-projektet startade 2011 som ett projekt inom ungdomstjänsterna och har sedermera blivit en etablerad del av verksamheten inom ungdomstjänsterna och tjänster som riktar sig till ungdomar.

Verksamhetsledare Tomi Arvas och den ansvarige producenten Mark Bértenyi på ungdomstjänsterna började hösten 2011 fundera på hur verksamheten skulle kunna utvecklas och främjas för ungdomar med musik som hobby. Så föddes tanken av att coacha ungdomar i musik i samma stil som det görs inom ungdomsidrott – på ett mångsidigt och långsiktigt sätt. 

I verksamheten på Rock Academy är musiken alltid i centrum, men lika viktigt är det att erbjuda information om musikrelaterade utbildningsmöjligheter och karriärvägar. Det är fullt möjligt att göra en hobby till ett yrke. Bara en liten bråkdel kan bli till musikens megastjärnor men musikbranschen erbjuder ändå mångsidiga karriärmöjligheter.  

– Vi lovar inte att vara en stjärnfabrik, men vi jobbar för att erbjuda information om karriärvägar inom musiken, säger Bértenyi.    

– Detta är framför allt hobbyverksamhet, fortsätter Arvas.  

Trots det rockiga namnet syns och hörs även en mängd olika musikstilar i verksamheten. På tio år har Åbos musikexpertis tagits till 12 andra städer runt om i landet. Musikaliskt ungdomsarbete som motsvarar den som utvecklades i Åbo bedrivs även nu under namnet Rock Academy Finland i Rovaniemi, Kemi, Brahestad, Kuopio, Kouvola och Jyväskylä. 

– Städer förbinder sig att följa våra principer enligt sina egna utgångspunkter. Vi har varit rådgivare till andra städer och träffat unga samtidigt, säger Arvas. 

– Det är alltid inskrivet i Rock Academys verksamhetsidé att det alltid finns dem egna lokala twisten i verksamheten, tillägger Bértenyi. 

Det mångprofessionella och nationella samarbetsnätverket är ett utmärkt stöd för varje aktör. Nätverket stärker ytterligare betydelsen av musik och bandverksamhet som verktyg för ungdomsarbete. 

Turku Rock Academy samarbetar med ett brett urval aktörer, såsom Åbo konservatorium, musikinstitut och musikaffärerna i Åbo. Samarbetet innebär bland annat att Bértenyi söker unga som kan vara intresserade av konservatorie- och musikstudier och förbereder dem för urvalsproven. 

Bandverksamhet stärker samhörighetskänsla 

Även Turku Rock Academy har drabbats hårt av coronatiden, men verksamheten har fortsatt. Det är Bértenyi och Arvas glada över. Under de strängaste restriktionerna flyttade verksamheten till nätet och Bértenyi skapade en programstruktur för verksamhet på distans som även togs emot av de andra städerna som verkar under varumärket Rock Academy Finland. 

Arvis konstaterar att bandverksamhet är en mycket fin form av social interaktion och stärker på många sätt ungdomars gemenskap och färdigheter. Bandverksamhet har en viktig roll inom arbetet mot utslagning.  

- Vid sidan av musiken har den tillväxtstöd som erbjuds de unga blivit allt mer viktig, särskilt under corona. Musik är det stora paraplyet under vilket de andra situationerna i livet sedan löses. 

Åbo Rockakademis år har rymt många betydelsefulla stunder. Arvas och Bértenyi säger att det kanske bästa är alla de stunder då man märker att unga utvecklas i sina färdigheter och när de unga själva märker att de har utvecklats. 

Annina Lehtiö-Vainio, direktör för ungdomstjänsterna vid Åbo stad och Minna Saarinen, chef för ungdomstjänsterna med ansvar för det kulturella ungdomsarbetet, berättar att i Åbo har musik- och bandverksamheten en lång historia som en form av ungdomsarbete. De ser också att arbetsformen har en stor betydelse både nu och i framtiden.   

Åbo Rock Academy firar med livebandsmusik lördagen den 27 november i Utopia Club, Humlegårdsgatan 8. Banden Awake Again, Harmi och Kalpeat Varjot, som har influerat TRA under olika tidsperioder, kommer att uppträda på evenemanget. Kvällen avslutas med en överraskningshuvuduppträdare från huvudstaden. Dörrarna öppnar 20.00 och musiken börjar redan 21.00. Inträdet kräver minst 18 års ålder och coronapass. Evenemanget är gratis.